Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus


Oppilaanohjaaja on koulussa oppilaita varten. Yhteistyö huoltajien, koulun henkilökunnan, yritysten, oppilaitosten ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on keskeinen osa ohjaustyötä. Ohjauskeskusteluihin ovat tervetulleita myös huoltajat.

Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea

    - nuoren kasvua ja kehitystä
    - opiskelutaitoja
    - itsetuntemusta
    - jatko-opintoihin suuntautumista

Oppilaanohjaaja tutustuttaa nuoria työelämään, ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lukuvuoden 2021-2022 keskeisiä tapahtumia

Työelämään tutustumista (TET) on Kesälahden koulussa lukuvuonna 2021-2022 seuraavasti koronatilanne huomioiden:

    7. luokalla yksi päivä/oppilas oman koulun keittiöllä viikot 39-41
    8. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 14 eli 4. - 8.4.2022
    9. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 41 eli 11. - 15.10.2021

Valinnaisaineita valitaan kevättalvella 6. ja 7. luokkalaisten kanssa uuden opetussuunnitelman tarjonnasta. Koteihin ja oppilaille lähetetään tietoa valinnaisuuden vaihtoehdoista kevättalvella.

Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Haku tehdään koulussa sen jälkeen, kun oppilas on palauttanut huoltajan allekirjoittaman lomakkeen, johon on merkitty hakukohteet.  Yhteishausta tiedotetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella, Wilman kautta ja 9.luokkien vanhempainillassa.

 

  • ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
  • haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
  • haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA), maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). 

 

Oppilaiden kanssa tehdään koronatilanne huomioiden lukuvuoden aikana oppilaitos- ja yritysvierailuja Kiteelle, Joensuuhun ja Savonlinnaan.

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen on toistaiseksi Kesälahden koululla 2-3 päivänä viikossa, muina päivinä Kiteen lukiolla.

Linkkejä jatko-opintojen suunnittelua varten

Lähiseudun jatko-opintopaikkoja

Lukio-opintoja

    Kiteen lukio  http://lukio.kitee.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kitee-koulut-lukio/index.htx
    Joensuun lyseon lukio http://www.joensuu.fi/lyseonlukio
    Joensuun normaalikoulun lukio http://www.uef.fi/fi/jnor/lukio
    Joensuun yhteiskoulun lukio http://www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio
    Savonlinnan taidelukio http://www.taidelukio.fi/
    Savonlinnan lyseon lukio https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/

Ammatillisia opintoja

    Riveria http://riveria.fi/
    Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto http://www.samiedu.fi/

Kansanopistoja

    Kiteen evankelinen kansanopisto http://www.kiteenkansanopisto.fi/
    Itä-Karjalan kansanopisto http://www.ikko.fi/ikko.php?sivu=etusivu.php

Ammatillista erityisopetusta

    Luovi  http://www.luovi.fi/

Tietoa ammateista, koulutuksista ja hakemisesta koulutuksiin

   https://opintopolku.fi/wp/fi/

   http://kunkoululoppuu.fi/

   http://ammatinvalinta.fi/

Ammatinvalintatesti

   https://www.mol.fi/avo/

 

 

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Sari Korjus-Kiviaho

lehtori
 040 105 2116
sari.korjus-kiviaho@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute