Kesätyöt

Nuorten työseteli 2020

Nuorelle

Kiteen kaupunki maksaa 250 € työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren koulujen loma-aikana 2020 aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 työpäiväksi. Tällöin palkan tulee olla vähintään 450 € (netto). Tukea maksetaan 375 €, mikäli nuori palkataan vähintään 15 työpäiväksi: nettopalkan tulee tällöin olla vähintään 675 €. Nuoren tulee olla kiteeläinen 15-19 -vuotias / v. 2005-2001 syntynyt. Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä.

Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, p. 040 105 1018

Työsetelit ovat jaossa kouluilla erillispäivinä, sekä noudettavissa asiointipisteistä Kiteen kaupungintalolta (Kiteentie 25) ja Kesälahden kirjastolta (Pyhäjärventie 3). Varaa kuvallinen henkilökortti tai ajokortti mukaan!

 

Työantajalle

Palkkauksessa tulee noudattaa vähintään valtakunnallisen "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin ehtoja. Kertakaikkinen palkka on vähintään 450 € (lomaraha sisältyy palkkaan) ja työpäivien määrä on 10 työpäivää. Tutustumisjaksolta maksettavan pal­kan perusteella työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut: työeläkevakuutus­maksun (ei alle 17 v.), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- (ei alle 17 v.) ja sosiaaliturvamaksut. Palkasta on myös pidätettävä työeläkevakuutusmaksu (ei alle 17 v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (ei alle 17 v.). Työsopimuksessa tulee mainita, että kyse on em. "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin mukaisesta työsuhteesta.

Työnantajien tulee huomioida, että joillakin sopimusaloilla "Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin mukainen vähimmäispalkka on suurempi kuin 450 €.

15 v. täyttäneen työaika voi olla 6-8h/päivä. Nuoren, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, on työaika enintään 7 h/päivä.

Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen. Nuorella työn­tekijällä tai hänen huoltajallaan on oikeus pyynnöstä saada selvitys työsuhteen ehdoista.

Työnantaja palauttaa työsetelin liitteineen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 15.1.2021. Kaupungin tuki maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle neljän viikon kuluessa.
Palautusosoite: Kiteen kaupunki, Asiointipiste, Kiteentie 25, 82500 Kitee.

 

Nuorelle yrittäjälle

Työsetelin saa myös nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Setelin 250 € tuen voivat saada 15-19-vuotiaat kiteeläiset nuoret, jotka työllistävät itsensä yrittäjänä 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana ja jotka ovat oikeutettuja työseteliin.

Työsetelin maksatusta varten ei edellytetä Y-tunnusta, mutta kaupunki suosittelee sen hankkimista sekä yrittäjyyskoulutukseen osallistumista, esimerkiksi 4H-yrittämisen tai Nuori Yrittäjyys -ohjelman kautta.

Yrittäjän tulee täyttää lakisääteiset velvollisuudet ja huolehtia verojen maksamisesta. Y-tunnuksella toimivilta edellytetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämistä. Ilman Y-tunnusta toimivat nuoret ilmoittavat kalenterivuoden aikana kertyneet tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa.

Nuoren yrittäjän tulee toimittaa 13.1.2021 mennessä Kiteen kaupungin työllisyyspalveluihin täytetty työseteli ja sen liitteenä koonti laskutetuista tahoista, esimerkiksi kopiot kuiteista. Yrittäjän tulee laskuttaa vähintään kahta erillistä tahoa. Koonnissa on eriteltävä laskutetut tahot. Kaupungin tuki, 250 euroa, maksetaan palautuneesta setelistä neljän viikon kuluessa.

Nuoren yrittäjän linkkivinkit oikealla.


Työsetelien palautusosoite:
Kiteen kaupunki, Asiointipiste, Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Tarja Hakulinen

työllisyyskoordinaattori
 040 105 1018
tarja.hakulinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Kesätyöt sähköisen asioinnin linkkilista

Sivu arviointi ja palaute