Jätevedet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Jätevesien käsittely viemärilaitoksen alueella

Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat toiminta-alueella, tulee pääsääntöisesti liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä.

Vesihuoltolaitos saa kuitenkin kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa.

Taajaman ulkopuolella vesi- ja viemäriverkostoon ei tarvitse liittyä, jos:

  • kiinteistön vesihuoltolaitteisto (talousvesikaivo ja jätevesijärjestelmä) on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä, jätevesien käsittely on ympäristönsuojelulain mukaista ja talousvettä on riittävästi saatavissa ja sen laatu terveydelliset laatuvaatimukset täyttävä
  • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja muut jätevedet käsitellään ympäristölain mukaisesti.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vapautusta vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä haetaan Kiteen ympäristölautakunnalta. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Vapautus tulee myöntää, jos:

  • liittyminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, vesihuoltopalveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy,
  • vapauttaminen ei vaaranna alueen asianmukaista vesihuoltoa,
  • kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti ja
  • kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Vapautusta haetaan  Lupapiste -palvelussa.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Mika Niskanen

Kuntatekniikan päällikkö
 040 105 1204
mika.niskanen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Asioi verkossa

Sivu arviointi ja palaute