Ilman laatu

Ilman laatu

Kiteen ilman laatua on seurattu säännöllisesti laskeumamittauksin vuodesta 1991 lähtien ja ilman epäpuhtauksien aiheuttamia vaikutuksia bioindikaattoritutkimuksin noin 10 vuoden välein. Tehtyjen tutkimusten valossa Kiteen ilman laatua voidaan pitää hyvänä.

Bioindikaattoritutkimukset

Bioindikaattorilla tarkoitetaan eliölajia tai -ryhmää, jonka läsnäolon tai runsauden perusteella voidaan arvioida ympäristön tilaa.

Bioindikaattoritutkimuksessa, joka tehtiin vuonna 2010 tutkittiin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia mäntyjen rungoilla kasvaviin jäkäliin, männyn neulasten rikkipitoisuuksiin sekä sammalen alkuainepitoisuuksiin. Havaintoja tehtiin Kiteen ja Kesälahden alueella yhteensä 29 havainoalalla.

Tutkimuksen mukaan ilman epäpuhtauksien vaikutukset ilmanlaatua kuvaaviin jäkälämuuttujiin olivat koko Pohjois-Karjalan maakunnan mittakaavassa yleisesti ottaen lieviä, mutta paikallisten päästölähteiden ympäristössä vaikutukset olivat selvempiä. Näiden alueiden ympäristössä levälajisto oli hieman köyhtyneempää ja jäkälät jonkin verran vaurioituneempia kuin muualla tutkimusalueella. Myös levää esiintyi paikallisten päästölähteiden läheisyydessä. Sammalten raskasmetallipitoisuudet edustivat suhteellisen puhtaan tausta-alueen tasoa.

Koko Pohjois-Karjalan aluetta koskevaan bioindikaattoritutkimukseen vuodelta 2010 pääsee tutustumaan sivun oikealla palstalla olevasta linkistä.

Laskeumamittaukset

Märkälaskeumalla tarkoitetaan laskeumaa, jossa jokin aine laskeutuu maahan sateen yhteydessä. Esimerkiksi happosateet ovat märkälaskeumia.

Laskeumamittauksia on tehty kuudesta eri pisteestä, joista viisi sijaitsee paikallisten päästölähteiden vaikutusalueella Puhoksessa ja Kiteen keskustaajamassa ja yksi taustapisteenä Hirvolanmäellä. Kaaviokuvat laskeumien kehityksestä vv. 1991-2018 ovat alla.

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Toimi näin, jos loppukatselmus on pitämättä

Toimi näin, jos loppukatselmus on pitämättä

Suorittamattomat loppukatselmukset ovat herättäneet keskustelua myös Kiteellä. Loppukatselmuspöytäkirjoja koskevat tietopyynnöt tulee tehdä pääasiallisesti sähköisellä asiakirjapyyntö –lomakkeella Miunpalveluiden kautta.

Viime viikolla on mediassa ollut paljon keskustelua suorittamattomista loppukatselmuksista. Myös Kiteellä asia on herättänyt paljon keskustelua ja kyselyitä rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta ohjeistaa, että loppukatselmuspöytäkirjoja koskevat tietopyynnöt tulee tehdä pääasiallisesti sähköisellä asiakirjapyyntö –lomakkeella Miunpalveluiden kautta. Mikäli et halua asioida sähköisesti, voit myös toimittaa paperisen lomakkeen Kiteen rakennusvalvontaan.

Tarkemmat ohjeet asiakirjapyynnön tekemiseen löydät alla olevasta linkistä:

Rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Arkistoselvitystyöstä perimme lähtökohtaisesti Kiteen rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaiset maksut.

Mikäli kohteelle ei ole suoritettu loppukatselmusta kehotamme asiakkaita ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan. Katsomme tapauskohtaisesti hankkeen läpi, ja määritelemme tarvittavat toimenpiteet hankkeen suhteen.

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

vs. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute