Hutsin koulun oppilastoiminta_alasivun pääkuva

Hutsin koulun oppilastoiminta

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunnan hallitus aloitti toiminnan keväällä 2007. Hallituksessa on kaksi jäsentä kultakin luokalta. 1. luokan edustajat valitaan vasta kevätpuolella. Oppilaskunnan ohjaajavana opettajana toimii Sari Kaustio.

Kummitoiminta

Ekaluokalle tullessaan oppilaat saavat itselleen kummioppilaan 5. luokalta. Kummioppilas toimii pienempänsä kummina kahden vuoden ajan ennen kuin siirtyy yläkoulun puolelle. Yhteistä toimintaa järjestetään säännöllisesti. Kummisuhde on parhaimmillaan antoisa ja läheinen.

Välkkäritoiminta

Kerran viikossa pitkän välitunnin aikana on joka luokalle ohjattu 15 minuutin liikuntahetki, ns. välkkäri. Sen ohjaamisesta huolehtivat 5. ja 6. –luokkalaiset ohjaajakoulutuksen saaneet oppilaat.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Juvonen

luokanopettaja
 050 441 7029
anne.juvonen@edu.kitee.fi
Hutsintie 4, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute