Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä huoltajien kanssa.  Kiteellä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päivittään kerran vuodessa lapsen syntymäpäivän aikoihin.  Lapsen toiveet, mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet selvitetään ja ne huomioidaan suunnitelmaa tehdessä.  

Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa (vasukeskustelu). Lapsen päiväkotiryhmän henkilökunta tai lapsen perhepäivähoitaja sopii keskustelun ajankohdasta yhdessä huoltajien kanssa. Vasukeskustelun yhteydessä voidaan laatia mahdolliset neuvolayhteistyössä tarvittavat lomakkeet.  Varhaiskasvatussuunnitelman laaditaan voi osallistua myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan lapsen vahvuuksista, osaamisesta ja yksilöllisistä tarpeista. Keskustelussa asetetaan tavoitetta tukemaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä.

 

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma. Suunnitelman laadinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Myös esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa ja tarvittaessa laadintaan osallistuu myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan esiopetussuunnitelmakeskustelussa. Ryhmän esiopettaja sopii keskusteluajan yhdessä huoltajien kanssa.  Lapsen toiveet, mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan esiopetuksen oppimissuunnitelmaa tehdessä.  Keskustelussa asetetaan tavoitteita tukemaan lapsen oppimista, hyvinvointia, kasvua ja kehitystä esiopetusvuonna.

 

Lapset puheeksi -menetelmä Kiteen varhaiskasvatuksessa

Kiteellä toteutetaan Lapset puheeksi-menetelmää osana varhaiskasvatusta. Lapset puheeksi -menetelmä korostaa sujuvan arjen merkitystä lapsen elämässä.

Menetelmä pitää sisällään keskustelun ja neuvonpidon. Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempien puheenvuoro painottuu. Lapset puheeksi -keskustelu antaa mahdollisuuden keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti perheellenne tärkeistä lapsenne elämään vaikuttavista arjen asioista.

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan jokaiselle perheelle lapsen aloittaessa Kiteellä varhaiskasvatuksessa sekä 3-vuotiaiden lasten perheille. Keskustelu voidaan käydä myös muulloin, esimerkiksi perheen tilanteen muuttuessa. Lapset puheeksi -keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä keskustelun sisältöä arkistoida lapsen tietoihin.

Lapset puheeksi -keskustelun ollessa ajankohtainen perheelle esitetään kutsu keskusteluun. Samalla perhe saa tutustuttavakseen lokikirjan, joka toimii keskustelun runkona. Lokikirjasta löytyvät kaikki aiheet, joita keskustelussa käydään läpi. Lokikirjaa on hyvä täyttää ennakkoon ja ottaa se mukaan keskusteluun.

Lapset puheeksi -keskustelu toteutetaan päiväkodissa tai perhepäivähoitajan luona. Keskustelun voi käydä myös etänä. Keskustelun pituus on noin 45–60 minuuttia ja lapsi ei yleensä osallistu keskusteluun. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa yhdessä lapsen vahvuuksia ja tukea lapsen pärjäävyyttä arjessa. Keskustelussa käydään läpi lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä.

Jos jollakin lapsen arjen osa-alueella löydetään haavoittuvuutta, pyritään tähän puuttumaan ennen kuin asiasta kasvaa ongelma. Mikäli keskustelussa nousee esille tarve saada arkeen lisätukea, voidaan yhdessä kutsua koolle LP -neuvonpito. Siinä etsitään yhdessä konkreettisia keinoja tukea lapsen kasvua, vanhemmuutta ja perheen arjen sujumista lapsen arjessa toimivien aikuisten kesken.

Lisätietoa Lapset puheeksi -menetelmästä sekä Lapset puheeksi -lokikirjat (www-sivun alareunassa):
Lapset puheeksi (LP) -menetelmä | MIELI Suomen Mielenterveys ry

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Heli Okkonen

varhaiskasvatuksen päällikkö
 040 105 0241
heli.okkonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Hutsin esiopetus ja esiopetuksen varhaiskasvatus

Taru Heikura-Toropainen

varhaiskasvatuksen opettaja/päiväkodin johtaja
 040 105 1182
taru.heikura@edu.kitee.fi
Kartanontie 5, 82430 Puhos

Puhoksen päiväkoti ja esiopetus

Tiina Koskinen

päiväkodin johtaja
 040 105 0231
tiina.koskinen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

päiväkoti Kieppi

Taru Lukkarinen

perhepäivähoidon esimies/päiväkodin johtaja
 040 105 2108
taru.lukkarinen@edu.kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

perhepäivähoito ja Kellonsoittajantien päiväkoti

Petra Nuopponen

varhaiskasvatuksen opettaja/päiväkodin johtaja
 050 463 0702
petra.nuopponen@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 6, 59800 Kesälahti

Kesälahden päiväkoti ja esiopetus

PTV-sisältö

Asioi verkossa ASIOI VERKOSSA - varhaiskasvatushakemus + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen + Da

Sivu arviointi ja palaute