Harjut

Harjut

Harjut

Kiteen alueella on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita yhteensä 75 kpl, joiden yhteispinta-ala on noin 6745 ha. Valtakunnallisesti arvokkaita, harjujensuojeluohjemaankin kuuluvia harjualueita ovat Marjoniemenkangas ja Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä. Lisäksi arvokkaimpiin kohteisiin kuuluu myös Hirvivaaran alue kunnan eteläosassa.

Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä

Tämä useita kilometrejä pitkä harjualue pujottelee kapeana muodostumana lukuisten lampien välissä Kiteen Kesälahdella. Alueen pinta-ala on noin 104 ha. Pääosan alueesta muodostaa kapea harjuselänne, jossa on paikoin harjukuoppia, kaksoisselänteitä ja sivuharjanteita sekä sivuilla karuja lampia. Alueella kasvaa häränsilmä ja linnustoon kuuluu mm. kaakkuri. Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

Marjoniemenkangas

Marjoniemenkangas on Salpausselkien välimaastossa sijaitseva, useiden lampien luonnehtima suurehkon harjujakson osa. Sen keskeisenä elementtinä on kapea, jyrkkärinteinen, 15-25 metriä korkea selänne, joka sisältää lukuisia harjumuodostumia. Alue on länsiosistaan rehevän oloista, itäosa on karumpaa ja mäntyvaltaista, kauttaaltaan tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa kangasmetsää. Poikkeuksena on pienialainen suppakeskittymä ketun pesäluolastoineen ja erittäin vanhoine järeine kuusineen.

Harjukasvillisuuden osalta alue on melko köyhä, merkittävin laji on häränsilmä, joka esiintyy varsin runsaana. Marjoniemenkangas kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Suomen Natura 2000-verkostoon.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute