Hankkeet

Hankkeet

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024
 

Suomessa aloitetaan 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksesta lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Kiteellä kokeilu järjestetään Puhoksen päiväkodissa.

 

LaTVa-hanke (Laajenevat toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa)
08/2019 - 12/2021


”Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kiteen Kaupungin ja Siun soten kanssa osallistaen alueellisia yrityksiä ja muita toimijoita mukaan hankkeen kehittämistoimintaan.
Laajenevalla Toimintaympäristöllä tarkoitamme kaikkia niitä toimijoita, suunnitelmia ja ohjeistuksia, fyysisiä ympäristöjä sekä pedagogisia ja kuntouttavia menetelmiä ja välineitä, millä lapsen tuen tarpeisiin on mahdollista varhaiskasvatuksessa vastata.”
Lue lisää hankkeen kotisivuilta osoitteesta https://www.latvahanke.fi/
 

Vahva äidinkieli – vahva suomen kieli 1.9.2020 - 31.12.2021


Syksyllä 2020 Kiteellä aloitti toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomenkieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi.

 

Päättyneet hankkeet

LiikuntaLoikka 1.3.2018 - 31.12.2020


Varhaiskasvatuksen Liikuntaloikka-projekti tukee vahvasti varhaiskasvatuksen painopisteen ja Kiteen
kaupunkistrategian toteutumista tarjoamalla päivittäin jokaiselle varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevalle lapselle ohjattua tai omaehtoista liikuntaa sekä tarvittaessa yksilöllistä ohjausta taitojen kehittämiseksi.


Digiloikka 6/2017 - 12/2019


Digiloikan tavoitteena olivat lasten ja työntekijöiden digiosaamisen lisääminen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan digitoiminnan sisällön ja menetelmien kehittäminen, digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen sekä medialukutaidon kehittäminen.

 

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Esiopetukseen ilmoittautuminen Kiteellä

Esiopetukseen ilmoittautuminen Kiteellä 30.3.2021 mennessä

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisyssä: https://kitee.daisynet.fi/eDaisy.

KITEEN ESIOPETUS TOIMINTAVUONNA 2021-2022


Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kiteen kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta esioppilaille vuoden ajan ennen peruskoulun 1. luokalle siirtymistä. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia toimintavuoden aikana pääsääntöisesti koulun lukuvuoden työpäiviä noudattaen 11.8.2021-3.6.2022.

Maksuton kuljetus järjestetään lähimpään tai tarkoituksenmukaisimpaan esiopetuspaikkaan, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Esioppilaiden kuljetuspalveluissa noudatetaan Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamia kuljetusperiaatteita.


Esiopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan, alkuopetuksen ja muiden lapsen oppimista ja kehitystä tukevien tahojen kanssa.

Esiopetusta järjestetään erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla ja Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä, Kellonsoittajantien päiväkodin Metsäeskarissa ja Hutsin esiopetuksessa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla. Puhoksen ryhmä toimii ma – to klo 8.30 – 12.30, pe klo 8.30 – 11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma – to klo 9.00 – 13.00, pe klo 9.00 – 12.00.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisyssä: https://kitee.daisynet.fi/eDaisy. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tee ilmoittautuminen esiopetukseen 30.3.2021 mennessä. Mikäli lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, valitse hoitomuodoksi ja palveluntarpeeksi esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus. eDaisy hakemuksessa tunnit/kk ovat valittavissa tämän hetkisten tuntien mukaisesti.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa 1.8.2021 alkaen voimaan tulevat maksutaulukot kevään aikana. Jos tuntirajoihin tulee muutoksia, pyydämme huoltajilta uudet tuntisopimukset. Ilmoittautumislomakkeella eDaisyssä ilmoitat myös, mikäli lapsesi tarvitsee kuljetusta.  Muut lisätiedot -kohdassa voit ilmoittaa, missä koulussa lapsesi sisarukset ovat, sekä koulumatkaan liittyviä lisätietoja.

Päätökset esiopetusryhmistä, kuljetuksista ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta tehdään 7.5.2021 mennessä. Vanhemmat saavat päätökset eDaisyyn.

Kiteellä elokuussa 2021 alkava kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ei vaikuta 2015 syntyneiden ikäluokan esiopetukseen.

Koronavirustilanteen takia emme valitettavasti pysty järjestämään yleisiä infotilaisuuksia. Pyydämme esittämään mahdolliset kysymykset suoraan esiopetusyksiköiden esimiehille tai palvelusuunnittelijalle.

Lapset harjoittelevat muovikirjaimilla

Lisätietoja