Hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapsellesi viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae hoitopaikkaa sähköisesti tai kirjallisesti varhaiskasvatuksen hakulomakkeella. Voit täyttää hakemuksen myös kaupungin asiointipisteessä. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lähtien.

Tee jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsestasi erillinen hakemus. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Kiteelle tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit aina peruuttaa hakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan hoitopaikkaa.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen hoitopaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen hoitopaikkaan, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijaan.

Kun lapsellesi vahvistetaan hoitopaikka, saat siitä postitse päätöksen kotiisi. Päätöksen mukana postitetaan myös varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten. Toimita tuloselvityslomake täytettynä ja liitteineen viimeistään lomakkeeseen merkittynä päivänä. Tuloselvityksen voit tehdä myös sähköisesti Miun Palveluissa osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee/koulu-ja-paivahoito. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä määräaikaan mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu siihen saakka, kunnes toimitat tulotiedot. Jos perheesi tulot ovat jo tiedossa hoitopaikkaa haettaessa tai jos valitset korkeimman maksun, voit palauttaa tuloselvityslomakkeen liitteineen jo hakulomakkeen kanssa yhtä aikaa.

Kiteellä varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Arvioi laskutusta varten lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa jo hakemusta tehdessäsi ja merkitse tuntimäärä hakulomakkeeseen.

Kiteen kaupunki osallistuu lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

PTV-sisältö

Lomakkeet
 • Ilmoittautuminen 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun
 • Ilmoittaudu tällä lomakkeella maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun toimintavuodeksi 2019-2020.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta
 • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 20 tuntia viikossa
 • Ilmoita tällä lomakkeella, varaatko lapsellesi hoitoa 20 tuntia viikossa vai vähemmän.
 • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta viskarit kokeilun lisäksi
 • Voit hakea tällä lomakkeella varhaiskasvatusta lapsellesi maksuttoman 5-vuotiaan varhaiskasvatuskokeilun lisäksi.
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
 • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
 • Varhaiskasvatushakemus
 • Varhaiskasvatushakemuksen voit tulostaa Kiteen kaupungin verkkosivuilta. Niitä saa myös päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.
 • Vuorohoidon kirjallinen hoitoaikailmoitus
 • Ilmoita lapsesi hoitopaikkaan työvuorosi ja lapsesi hoitoajat kirjallisesti tällä lomakkeella.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left 5-vuotiaiden maksuton 20 h/viikko varhaiskasvatuskokeilu 1.-8-2019-31.7.2020

5-vuotiaiden maksuton 20 h/viikko varhaiskasvatuskokeilu 1.8.2019-31.7.2020

Kiteen kaupunki on mukana valtakunnallisessa 5-vuotiaiden (vuonna 2014 syntyneet lapset) maksuttomassa 20h/viikko varhaiskasvatuskokeilussa.

Kiteen kaupunki on mukana valtakunnallisessa 5-vuotiaiden (vuonna 2014 syntyneet lapset) maksuttomassa 20h/viikko varhaiskasvatuskokeilussa myös toimintavuotena 2019-2020.

5-vuotiaiden maksuton kokeilu on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa Varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta suunniteltua toimintaa. Lastentarhanopettajat vastaavat varhaiskasvatuksen kokeilun toteuttamisesta päiväkodeissa. Myös erityislastentarhanopettajat osallistuvat 5-vuotiaiden kokeilun aikana ryhmien toimintaan. He ovat mukana lastentarhanopettajan rinnalla arvioimassa lasten tuen tarvetta sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa tarvittavia tukitoimia.Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös Digiloikka- ja Liikuntaloikka -projektit.

Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeilu Kiteen eri päiväkodeissa järjestetään:

 • Kellonsoittajantien päiväkodissa Tuulikellot-ryhmässä klo 9.00-13.00
 • Kesälahden päiväkodissa Poukkuluoson koulun tiloissa erillisenä ryhmänä 13.8.2019 alkaen klo 9.00-13.00.
 • Puhoksen päiväkodissa osana Iippanat-ryhmän toimintaa 13.8.2019 alkaen klo 8.30-12.30
 • Päiväkoti Kiepissä kokopäivähoidossa olevilla lapsilla osana Mesikämmenet-ryhmän toimintaa klo 9.00-13.00.
 • Päiväkoti Kiepissä osapäivähoidossa olevilla lapsilla Pikku-Karhut Viskariryhmässä klo 9.00-13.00
 • Päiväkoti Siilinpiilossa osana muun ryhmän toimintaa klo 9.00-13.00  

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman ajan lisäksi varhaiskasvatusta vanhempien työn ja/tai päätoimisen opiskelun vuoksi, sitä tulee hakea erillisellä lomakkeella.

Jos vanhemmat ovat valinneet elokuun puolelle saakka kestävän kesäajan maksuhyvityksen, lapsi voi osallistua maksuttomaan 20 h/viikko ryhmään ilman, että perhe menettää maksuhyvityksen.

Perhe ei menetä myöskään kotihoidontuen alle kouluikäisestä sisaruksesta maksettavaa hoitorahaa, mikäli lapsi osallistuu maksuttomaan 20 h/viikko ryhmään.

Maksuttomaan 5-vuotiaiden kokeiluun ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella, joka on palautettava 23.4.2019 mennessä postitse osoitteella: Kiteen kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija , Kiteentie 25, 82500 Kitee.

Lapset leikkivät kiipeilytelineellä ulkona

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun lomakkeet

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 12-15

Nelli Koskinen

vs. varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute