Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelun valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi tavoitteena on jätteiden hyötykäytön edistäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen.

Suunnitelmallinen ympäristönsuojelun valvonta on kunnille lakisääteistä ja keskeisessä asemassa valvonnassa ovat ympäristölupavelvolliset ja rekisteröitävät laitokset.

Valvontasuunnitelma

Suunnitelmallista ympäristönsuojelun valvontaa varten on laadittu suunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa alueen ympäristöoloista, valvottavista kohteista, valvonnan keinoista ja tehtävien tarkastusten lukumäärästä. Valvontasuunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Valvontaohjelma

Valvontaohjelma laaditaan vuosittain ja siinä kuvataan tarkemmin ympäristölupavelvollisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastukset ja muu säännöllinen valvonta. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys on määritelty ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen, mutta toiminnanharjoittajalla on oikeus saada tietää kohteensa valvontaluokka ja perusteet sen määräytymiselle.

Valvonnasta perittävät maksut

Ympäristönsuojelun valvonnasta perittävät maksut määrätään Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa ja maa-ainesten osalta maa-ainestaksassa.

Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvontaohjelmaan pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Otsikko: Yhteystiedot

     YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Marketta Lintinen

  ympäristöpäällikkö
  040 105 1216
  marketta.lintinen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  Laura Pekki

  ympäristönsuojeluasiantuntija
  040 105 1304
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute