Ympäristön tila

Ympäristön tila

Ympäristön tila

Kiteen kaupungin ilman laatuun vaikuttavat eniten energiantuotanto, liikenne, teollisuus ja talokohtainen lämmitys. Yleisimmät ilman epäpuhtaudet ovat rikin- ja typen oksidit, hiukkaset sekä erilaiset hiilivedyt. Kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa peräisin liikenteestä.

Vesistöjen tilaa heikentävät merkittävimmin yhdyskuntien, teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden päästöt. Haitalliset muutokset näkyvät luonnontilaisten vesistöjen vähenemisenä, vesiluonnon monimuotoisuuden pienenemisenä sekä vesistöjen pilaantumisena. Kalakantojen muutokset, rantojen umpeen kasvaminen ja levien ilmestyminen ovat tutuimpia merkkejä vesistön tilan heikkenemisestä.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute