Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

Rakennuksen purkamisesta on aina kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvonta tarkistaa onko purkamista varten haettava purkamislupa vai onko purkamisilmoitus riittävä.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkulupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa.

 

Purkuilmoitukseen/lupahakemusta varten on yleensä oltava seuraavat asiakirjat:

 1. Purkamisilmoitus/purkamislupahakemus

 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuuto, kauppakirja)

 3. Karttaote
  • karttaotteen mittakaavassa pdf-tiedostona saa rakennusvalvonnasta
  • karttaotetta voi hyödyntää asemapiirroksen teon pohjana
 4. Pääpiirustukset purettavasta rakennuksesta, 3 sarjaa
  • pienistä rakennuksista ja rakennelmista on oltava vähintään asemapiirustus, johon purettavat rakennukset on merkitty.
 5. Naapureiden kuulemislomakkeet
  • ellei hakija tee kuulemista, rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen ja perii taksan mukaiset maksut.
  • rakennusvalvonnan suorittama kuuleminen lisää käsittelyaikaa vähintään 14 vrk.
 6. Selvitys purkujätteestä.

 7. Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus tarvittaessa

 8. Tarvittaessa muut selvitykset
  • valokuva
  • haitta-ainekartoitus
  • asbestikartoitusraportti
  • purkusuunnitelma

Kun purkamisilmoitus/purkamislupa on käsitelty, hakijalle lähetetään päätös postitse ja peritään taksan mukainen maksu.

Kun purkamistyö on suoritettu, rakennusvalvontaan on toimitettava ilmoitus rakennuksen poistumasta-lomake (RK9-lomake). Lomakkeen avulla rakennukset poistetaan Kiteen rakennusvalvonnan rekisteristä. Lomake lähetetään rakennusvalvonnan kautta maistraatille, joka poistaa rakennuksen kiinteistötietojärjestelmästä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA