Pohjavedet

Pohjavedet

Pohjavedet ovat Kiteen kaupungin tärkeä uusiutuva luonnonvara, joiden suojelu on tärkeää. Kiteen runsaat pohjavesivarat sijaitsevat ensimmäisen ja toisen Salpausselän harjualueilla.  Pohjavesilalueita Kiteellä on 56 kappaletta ja niistä 12 kuuluu luokkaan I eli vedenhankintaa varten tärkeisiin pohjavesialueisiin ja 44 kpl luokkaan II eli vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin. Kiteen kaikki verkostovesi saadaan pohjavedenottamoista, joita on alueeella 7 kpl.

Seitsemälle luokkaan I kuuluvalle pohjavesialueelle on laadittu vuosina 2011 ja 2013 suojelusuunnitelmat ja kuudelle muulle pohjavesialueelle riskikartoitukset. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu merkittävimmät riskitekijät ja esitetty toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi.

Pohjavesialueita voi tarkastella maanmittauslaitoksen koordinoiman karttapalvelun avulla.

Lisätietoa pohjaveden suojelusta saat ”Tarkkana siellä pohjavesialueella”-esitteistä.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marketta Lintinen

ympäristöpäällikkö
040 105 1216
marketta.lintinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Laura Pekki

ympäristönsuojeluasiantuntija
040 105 1304
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute