Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon vahvuutena on pieni lapsiryhmä ja kodinomainen toimintaympäristö. Ryhmässä lapsella on mahdollisuus leikin kautta oppia monipuolisesti arjen taitoja oman hoitajan pedagogisessa ohjauksessa. Lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistää hoitajan kotiinsa luoma turvallinen, monipuolinen ja rauhallinen oppimisympäristö, jossa on aikaa jokaisen lapsen yksilölliselle kohtaamiselle. Tärkeimpiä toimintamuotoja perhepäivähoidossa ovat leikki, ulkoilu, ympäristöön tutustuminen ja kädentaidot.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla hoidossa korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin.

Kiteellä toimii n. 10 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidon esimies valvoo ja ohjaa perhepäivähoitoa. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työskentelevät eri puolella kaupunkia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidossa lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa

 

PTV-sisältö

Lomakkeet
  • Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta 1.8.2021 alkaen
  • Tällä lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta varaat lapsellesi kuukaudessa.
  • Tilapäisen varhaiskasvatuksen hakeminen
  • Lomakkeella voit hakea lapsellesi tilapäistä varhaiskasvatusta.
  • Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksua varten 1.8.2021 alkaen
  • Toimita tulotietosi varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten saatuasi päätöksen lapsesi varhaiskasvatuspaikasta.
  • Varhaiskasvatushakemus 1.8.2021 alkaen
  • Toimita varhaiskasvatushakemus varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
  • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
  • Irtisano lapsesi varhaiskasvatuspaikka kirjallisesti tai sähköisesti eDaisyssä.

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluaika

ma-pe klo 12-15

Heli Okkonen

perhepäivähoidon esimies/päiväkodin johtaja
 040 105 2108
heli.okkonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Nelli Koskinen-Makkonen

varhaiskasvatuksen päällikkö
 040 105 0241
nelli.koskinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Asioi verkossa ASIOI VERKOSSA - varhaiskasvatushakemus + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute