Maasto- ja vesiliikenne

Maasto- ja vesiliikenne

Maasto- ja vesiliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa, jäällä tai vesialueella tarvitaan maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja

  • luonnolle,
  • muulle ympäristölle,
  • asutukselle,
  • yleiselle virkistyskäytölle,
  • kalastukselle tai
  • muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristölupa.

Lupaa haetaan alueelliselta ELY-keskukselta, mikäli kilpailu tai harjoitus ulottuu usean kunnan alueelle ja muussa tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Lupapiste -palvelun kautta.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

ELY-keskus, Joensuun toimipaikka

Käyntitiedot

Sivu arviointi ja palaute