Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus


Oppilaanohjaaja on koulussa oppilaita varten. Yhteistyö huoltajien, koulun henkilökunnan, yritysten, oppilaitosten ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on keskeinen osa ohjaustyötä. Ohjauskeskusteluihin ovat tervetulleita myös huoltajat.

Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea

    - nuoren kasvua ja kehitystä
    - opiskelutaitoja
    - itsetuntemusta
    - jatko-opintoihin suuntautumista

Oppilaanohjaaja tutustuttaa nuoria työelämään, ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lukuvuoden 2019-2020 keskeisiä tapahtumia

Työelämään tutustumista (TET) on Kesälahden koulussa lukuvuonna 2019-2020 seuraavasti:

    7. luokalla yksi päivä/oppilas oman koulun keittiöllä 28.10.2019 alkaen
    8. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 4 eli 20.-24.1.2020
    9. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 44 eli 28.10.-1.11.2019

Valinnaisaineita valitaan kevättalvella 6. ja 7. luokkalaisten kanssa uuden opetussuunnitelman tarjonnasta. Koteihin ja oppilaille lähetetään tietoa valinnaisuuden vaihtoehdoista kevättalvella.

Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Haku tehdään koulussa sen jälkeen, kun oppilas on palauttanut huoltajan allekirjoittaman lomakkeen, johon on merkitty hakukohteet.  Yhteishausta tiedotetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella, Wilman kautta ja 9.luokkien vanhempainillassa.

Oppilaiden kanssa tehdään lukuvuoden aikana oppilaitos- ja yritysvierailuja Kiteelle, Joensuuhun ja Savonlinnaan.

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen on toistaiseksi Kesälahden koululla 2-3 päivänä viikossa, muina päivinä Kiteen lukiolla.

Linkkejä jatko-opintojen suunnittelua varten

Lähiseudun jatko-opintopaikkoja

Lukio-opintoja

    Kiteen lukio  http://lukio.kitee.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kitee-koulut-lukio/index.htx
    Joensuun lyseon lukio http://www.joensuu.fi/lyseonlukio
    Joensuun normaalikoulun lukio http://www.uef.fi/fi/jnor/lukio
    Joensuun yhteiskoulun lukio http://www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio
    Savonlinnan taidelukio http://www.taidelukio.fi/
    Savonlinnan lyseon lukio https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/

Ammatillisia opintoja

    Riveria http://riveria.fi/
    Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto http://www.samiedu.fi/

Kansanopistoja

    Kiteen evankelinen kansanopisto http://www.kiteenkansanopisto.fi/
    Itä-Karjalan kansanopisto http://www.ikko.fi/ikko.php?sivu=etusivu.php

Ammatillista erityisopetusta

    Luovi  http://www.luovi.fi/

Tietoa ammateista, koulutuksista ja hakemisesta koulutuksiin

   https://opintopolku.fi/wp/fi/

   http://kunkoululoppuu.fi/

   http://ammatinvalinta.fi/

Ammatinvalintatesti

   https://www.mol.fi/avo/

 

 

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anu Mikkonen

opinto-ohjaaja
 040 105 2105
anu.mikkonen@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute