Kansainvälisyys

Kansainvälisyystoiminta


Yli kolme vuosikymmentä jatkunut ystäväkouluyhteistyö Bogenin ja Sortavalan koulujen kanssa jatkuu edelleen. Seuraava vierailu on syyskuussa 2019 Bogeniin.

Koulumme haki tämän vuoden alussa ERASMUS hankerahoitusta. Helmikuussa 2018 jätetty Erasmus+ KA1 – hankehakemus hyväksyttiin.  Hanke, nimeltään ”Arvosta itseäsi ja muita, anna arvo erilaisuudelle luokassa ja luokan ulkopuolella” on kaksivuotinen.  KA1 liikkuvuustoiminto tukee koulun opetushenkilöstön lyhytkestoista opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla. Hankkeeseen osallistuu koulussamme viisi opettajaa. Ammatillista kehittymistä haetaan niin kursseilta kuin partnerikouluista. Kohdemaiksi on valikoitunut Slovenia, Espanja, Malta, Tšekki, Kroatia ja Kreikka. Ensimmäinen liikkuvuus toteutuu joulukuussa 2018 ja keväällä 2019 on suunnitteilla kaksi liikkuvuutta.
Loppukeväällä 2018 Kesälahden koulu sai kutsun liittyä mukaan ETwinning – projektiin ”Games Across Europe” jossa tutustutaan kahden maan Slovenian ja Suomen lasten pelaamiin peleihin: lapset esittelevät projektialustalla pelaamiaan pelejä, ja myös opettavat niitä toisilleen. Mukana Kesälahden koulun lisäksi on kaksi koulua Sloveniasta. Tavoite on pelillisyyden lisääminen koulussa, oppilaslähtöisyys ja haastaa oppilaita käyttämään englantia kommunikaatiovälineenä. Hankkeessa ei ole liikkuvuuksia, vaan toiminta tapahtuu netissä. Projekti on kaksivuotinen ja suuntautuu alakoululuokille.

Kielen varhentamis-projekti 0-2 luokille jatkuu ja tuo kouluumme vierailijoita useista eri kulttuureista. Koulun arjessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri kieli- ja kulttuurialueilta kotoisin olevien oppilaiden ja heidän vanhempiensa kokemuksia ja kielitaitoa.

Tärkein painopistealue on työ asennekasvatuksessa ja suvaitsevaisuuden edistämisessä. Tavoite on saada ennakkoluuloja vähenemään ja poistumaan erilaisin keinoin. Omakohtaiset kansainväliset kokemukset ja kontaktit koulussa ja kotona auttavat tässä. Perheiden osuus asennekasvattajina on merkittävä.
  

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute