Kasvun ja opetuksen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

PTV-sisältö

Jos lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta etsii lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Kaupungin erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi erityisopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn tavoitteena on oppimisen riskitekijöiden minimointi, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppimisen edistäminen.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Vastuualueena

Kesälahden ja Kellonsoittajantien päiväkodit  ja esiopetusryhmät, Hutsin esiopetus sekä perhepäivähoito

Anna Leskinen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 040 105 0886
anna.leskinen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

Vastuualueena

Päiväkoti Kieppi, Puhoksen päiväkoti ja esiopetus

ASIOI VERKOSSA - sähköiset lomakkeet varhaiskasvatus