Ikäihmisten vuokra-asunnot

Ikäihmisten vuokra-asunnot

Ikäihmisten vuokra-asunnot

Ikäihmisille on tarjolla palvelutasoltaan erilaisia asumismuotoja asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeiden mukaan.

Senioriasunnot

Senioriasunnot on tarkoitettu itsenäiseen asumiseen kykeneville ikäihmisille. Asukas voi hankkia mahdolliset tarvitsemansa palvelut.

Senioriasuntoja on Peltolassa Kellonsoittajantie 10 ja Veteraanitalo Laatokantie 3 sekä Selkuella KotKontu Uimarannantie 3.

Palveluasunnot

Palveluasunnot mahdollistavat asumisen ja selviytymisen palvelujen turvin kodinomaisissa olosuhteissa. Tarjolla yksittäisiä asuntoja sekä ryhmäkotiasumista.

Palveluasunnot sijatsevat Selkuella:
Harjula I, Ilmolantie 2: yksittäisiä vuokra-asuntoja sekä ryhmäkoti Marila
Harjula II, Ilmolantie 4: ryhmäkodit Miina ja Hermanni
Harjula III, Rauhankuja 1 ja 3: yksittäisiä vuokra-asuntoja sekä ryhmäkoti Emmala

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät selviydy kotona sinne annettavien palvelujen turvin. Hoito ja huolenpito on ympärivuorokautista. Linkki soten sivulle (palvelut)

Tehostettua palveluasumista on Rantapihassa, Kiteen Hoivakodissa ja Kesälahti-talossa.

Yhteisöasunnot

Yhteisöasunnoissa Kuikantie 5 kullakin asukkaalla on oma huone sekä asukkaiden yhteiset keittiö- ja kylpyhuonetilat. Tarvittavat palvelut tuotetaan sovitusti.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute