Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen kaupungin rakennusvalvonnan toimintoja uudistetaan

Kiteen kaupungin rakennusvalvonnan toimintoja uudistetaan

Tekninen keskus kehittää palvelutuotantoaan uudistamalla rakennusvalvonnan toimintatapoja.

Asiakkaille näkyvin muutos on rakennusvalvonnan asiointipalvelujen muuttuminen sähköiseksi, minkä seurauksena asiointi siirtyy valtaosin verkkoon. 

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönottoa on suunniteltu ja valmisteltu rakennusvalvonnassa useamman vuoden ajan. Sähköiset asiointipalvelut mahdollistavat yleisen neuvonnan, ohjaamisen ja esimerkiksi lupaprosessin käsittelyn seurannan reaaliajassa. Tiedonkulku paranee, kun kaikki asiaan liittyvät keskustelut ja ohjeet ovat rakennusvalvonnan ja asiakkaan sidosryhmien käytettävissä kellonajasta ja toimiston palveluajoista riippumatta. 

Uudistuminen näkyy myös lupahakemusten käsittelyajoissa, sillä ennen varsinaista päätöksentekoaikaa otetaan käyttöön kymmenen työpäivän mittainen käsittelyynottoaika. Käsittelyynottoajan kuluessa lupahakemuksen sisältö tarkastetaan. Mikäli hakemus on puutteellinen, se ei etene jatkokäsittelyyn, vaan asiakkaalta pyydetään täydennystä. Pyynnöt ja neuvonta tapahtuvat sähköisen lupapalvelun kautta. 

Täydennyspyynnön kautta päätöksentekoon saapuva lupahakemus ohjautuu työjonossa viimeiseksi, mikä varmistaa hakemusten tasa-arvoisen käsittelyjärjestyksen. Lupa-asian käsittelyä voi nopeuttaa huolehtimalla, että ennakkopalaveri rakennusvalvonnan kanssa on pidetty ja luonnossuunnitelmat on lähetetty kommentoitaviksi ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä.

Rakennusvalvonnasta neuvotaan rakennushankkeeseen ryhtyviä palkkaamaan pätevä pääsuunnittelija jo hankkeen alkuvaiheessa, ennen hankepäätöstä. Pääsuunnittelijan tehtävä on vastata suunnitelmien kokonaisuudesta sekä avustaa hakijaa luvan hakemisessa ja tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Sähköisen asioinnin avulla hankkeen pääsuunnittelijalle voidaan antaa valtuudet täydentää hakemusta ja suunnitelmia ilman, että hakijan itse tarvitsee toimia välikätenä. Palvelun kautta asiaan liittyvät viestit välittyvät kaikille osapuolille tiedoksi. 

Lupa-asia etenee päätöksentekovaiheeseen, kun kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu ja suunnitelmat laadittu niin, että ne voidaan hyväksyä rakentamista varten. Lupa-asian päätöksenteon tavoiteaika on 30 työpäivää. Naapureiden kuulemiset, muilta viranomaisilta pyydettävät lausunnot, rakennusvalvonnan henkilöstön poissaolot sekä ajoittaiset ruuhkat esimerkiksi keväisin ja kesäisin saattavat pidentää päätöksentekovaiheen käsittelyaikaa. Mikäli tarkoituksena on rakentaa seuraavana kesänä, suunnittelu ja lupahakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa jo syksyllä.

Vaikka lupa-asioiden käsittely tapahtuu jatkossa ensisijaisesti sähköisessä lupapalvelussa, asiointi rakennusvalvonnan toimistossa on edelleen mahdollista asiakaspalvelupäivinä. Rakennustarkastaja palvelee maanantaisin klo 9-15 ja torstaisin klo 9-12. Toimiston asiakaspalvelu on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-15. Aikavarauksen tekemällä välttyy jonottamiselta.

Sähköinen lupajärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2020. Asian etenemisestä tiedotetaan ja tarvittaessa siitä järjestetään yleinen tiedotustilaisuus. 

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Henri Asikainen, p. 040 105 1217, henri.asikainen@kitee.fi
Tekninen johtaja Kari Siponen, p. 040 105 1201, kari.siponen@kitee.fi

Lyijykynä rakennuspiirustusten päällä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute