Maksut

Maksut Kiteen varhaiskasvatuksessa

1.8.2024 alkaen

(Maksut 31.7.2024 saakka löydät tämän sivun alareunasta ja linkistä oikeassa sivupalkissa)

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen koko ja tulot, hoidossa olevien lasten määrä ja ennakkoon kirjallisesti sovitut tunnit. Varhaiskasvatusmaksujen taustalla on asiakasmaksulaki (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista).

Perheen koko:

 • yhteistaloudessa avioliitossa tai
 • avoliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
 • kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tulot:

•    Tuloiksi lasketaan mm. palkka-, yritystoiminta- vuokra- pääoma- ja metsätulot sekä päivärahat.
•    Tarkemman luettelon huomioon otettavista tuloista löydät tuloselvityslomakkeesta.

Hoidossa olevat lapset:

•    Perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitomaksu voi olla enintään 311 e/kk.
•    Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40 % (124 e/kk) ja seuraavista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.
•    Jos varhaiskasvatusmaksu jää perheen tulotasosta johtuen alle 30 e/kk/lapsi, maksua ei peritä. Enintään 107 h/kk varhaiskasvatuksessa alin perittävä maksu on 18 e/kk/lapsi.
•    Jos perheeseen kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, nostetaan tulorajaa 275 e jokaista seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohti.

Oheisen taulukon avulla voit tarkistaa lapsesi hoitomaksun, jos lapsesi on hoidossa yli 171 h/kk:
Perheen koko/    Tuloraja           Korkein                   Korkein, jos
henkilöä              euroa/kk          maksuprosentti       perheen bruttotulot/kk
2                          4066                   10,70                    6973 e/kk
3                          5245                   10,70                    8152 e/kk
4                          5956                   10,70                    8863 e/kk
5                          6667                   10,70                    9574 e/kk
6                          7376                   10,70                    10283 e/kk

Esimerkkilaskelma:
Perhe käyttää päivähoitoa yli 171 h/kk. Perheeseen kuuluu vanhemmat ja kaksi lasta (4 henkilöä) ja perheen yhteenlasketut tulot ovat 7000 e/kk.
Nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 7000 e – 5956 e x 10,70 / 100 = 112 e/kk (maksut pyöristetään lähimpään euroon).
Seuraavan lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 112 x 40 / 100 = 45 e/kk (40% nuorimman lapsen hoitomaksusta, maksu pyöristetään lähimpään euroon).

Ennakkoon sovitut tunnit:

Oheisen ohjeen avulla voit tarkistaa lapsesi hoitomaksun ennakkoon sovittujen tuntien mukaan.

Sovitut tunnit/kk      Kuukausimaksu %:a kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

0 - 42 h/kk                  25 %
43 - 107 h/kk              60 %
108 - 147 h/kk            80 %
148 - 170 h/kk            94 %
yli 171 h/kk                100 %

Esimerkkilaskelma:
Perhe käyttää päivähoitoa 125 h/kk. Perheeseen kuuluu vanhemmat ja kaksi lasta (4 henkilöä) ja perheen yhteenlasketut tulot ovat 8000 e/kk.
Nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 8000 e – 5956 e x 10,70 / 100 = 218,71 e/kk x 80/100 = 175 e/kk (maksut pyöristetään lähimpään euroon).
Seuraavan lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 218,71 x 40 / 100 = 87,48 e/kk x 80/100 = 70 e/kk (40 % nuorimman lapsen hoitomaksusta, maksut pyöristetään lähimpään euroon).

Poissaolot:

Jos lapsesi on poissa varhaiskasvatuksesta sairauden vuoksi

    a) kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit: maksua ei peritä lainkaan
    b) enemmän kuin puolet kalenterikuukauden sovituista varhaiskasvatustunneista: peritään puolet kuukausimaksusta

Jos lapsesi on poissa varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit, peritään puolet kuukausimaksusta

Kun lapsesi on poissa isyysrahajaksojen ajan, maksua ei tältä ajalta peritä.

Jos lapsesi aloittaa tai lopettaa varhaiskasvatuksessa kesken kuukauden, sen kuukauden maksusta laskutetaan joko 25 %, 50 %, 75 % tai 100 % sovitusta kuukausimaksusta, jolloin käytettävissäsi on prosenttiosuutta vastaava varhaiskasvatustuntien määrä.

Sovittujen tuntien ylitykset:

Mikäli toteutuneet (sekä varatut että käytetyt) tunnit ylittävät laskutuksen perusteena olevan sovitun kuukausittaisen tuntimäärän, perheeltäsi laskutetaan se taulukon mukainen kuukausimaksu, johon varattu/käytetty tuntimäärä sijoittuu.

    Jos peräkkäisiä maksuluokan ylityksiä on kaksi, maksua tarkistetaan ylitysten mukaisesti seuraavan kuukauden alusta.

    Jos lapsesi on poissa ennalta varatun varhaiskasvatuspäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun varhaiskasvatuspäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.

Irtisanominen:

Kun lapsesi jää pois hoidosta, muista irtisanoa varhaiskasvatuspaikka kirjallisesti. Tällä varmistat sen, että myös varhaiskasvatuksen laskutus katkeaa oikeaan aikaan. Irtisanominen tehdään pääasiallisesti eDaisyssä (https://kitee.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin). Jos tarvitset paperisen lomakkeen, saat sen varhaiskasvatuspaikasta tai voit  tulostaa lomakkeen tämän sivun alareunasta. Palauta paperinen lomake varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle.

Tilapäinen varhaiskasvatus (korkeintaan 3 pvää/kalenterikuukausi):

Kokoaikainen varhaiskasvatus: 22 e/pvä/lapsi
Osa-aikainen varhaiskasvatus: 16 e/pvä/lapsi

 

1.3.2023 - 31.7.2024


Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen koko ja tulot, hoidossa olevien lasten määrä ja ennakkoon kirjallisesti sovitut tunnit. Varhaiskasvatusmaksujen taustalla on asiakasmaksulaki (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista).

Perheen koko:

 • yhteistaloudessa avioliitossa tai
 • avoliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä
 • kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tulot:

•    Tuloiksi lasketaan mm. palkka-, yritystoiminta- vuokra- pääoma- ja metsätulot sekä päivärahat.
•    Tarkemman luettelon huomioon otettavista tuloista löydät tuloselvityslomakkeesta.

Hoidossa olevat lapset:

•    Perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitomaksu voi olla enintään 295 e/kk.
•    Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40 % (118 e/kk) ja seuraavista 20 % nuorimman lapsen maksusta.
•    Jos varhaiskasvatusmaksu jää perheen tulotasosta johtuen alle 28 e/kk/lapsi, maksua ei peritä. Enintään 107 h/kk varhaiskasvatuksessa alin perittävä maksu on 17 e/kk/lapsi.
•    Jos perheeseen kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, nostetaan tulorajaa 197 e jokaista seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohti.

Oheisen taulukon avulla voit tarkistaa lapsesi hoitomaksun, jos lapsesi on hoidossa yli 171 h/kk:
Perheen koko/    Tuloraja           Korkein                   Korkein, jos
henkilöä              euroa/kk          maksuprosentti       perheen bruttotulot/kk
2                          3874                   10,70                    6626 e/kk
3                          4998                   10,70                    7750 e/kk
4                          5675                   10,70                    8427 e/kk
5                          6353                   10,70                    9105 e/kk
6                          7028                   10,70                    9780 e/kk

Esimerkkilaskelma:
Perhe käyttää päivähoitoa yli 171 h/kk. Perheeseen kuuluu vanhemmat ja kaksi lasta (4 henkilöä) ja perheen yhteenlasketut tulot ovat 7000 e/kk.
Nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 7000 e – 5675 e x 10,70 / 100 = 142 e/kk (maksut pyöristetään lähimpään euroon).
Seuraavan lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 142 x 40 / 100 = 57 e/kk (40% nuorimman lapsen hoitomaksusta, maksu pyöristetään lähimpään euroon).

Ennakkoon sovitut tunnit:

Oheisen ohjeen avulla voit tarkistaa lapsesi hoitomaksun ennakkoon sovittujen tuntien mukaan.

Sovitut tunnit/kk      Kuukausimaksu %:a kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

0 - 42 h/kk                  25 %
43 - 107 h/kk              60 %
108 - 147 h/kk            80 %
148 - 170 h/kk            94 %
yli 171 h/kk                100 %

Esimerkkilaskelma:
Perhe käyttää päivähoitoa 125 h/kk. Perheeseen kuuluu vanhemmat ja kaksi lasta (4 henkilöä) ja perheen yhteenlasketut tulot ovat 8000 e/kk.
Nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 8000 e – 5675 e x 10,70 / 100 = 248,76 e/kk x 80/100 = 199 e/kk (maksut pyöristetään lähimpään euroon).
Seuraavan lapsen varhaiskasvatusmaksu on: 248,76 x 40 / 100 = 99,50 e/kk x 80/100 = 80 e/kk (40 % nuorimman lapsen hoitomaksusta, maksut pyöristetään lähimpään euroon).

Poissaolot:

Jos lapsesi on poissa varhaiskasvatuksesta sairauden vuoksi

    a) kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit: maksua ei peritä lainkaan
    b) enemmän kuin puolet kalenterikuukauden sovituista varhaiskasvatustunneista: peritään puolet kuukausimaksusta

Jos lapsesi on poissa varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden sovitut varhaiskasvatustunnit, peritään puolet kuukausimaksusta

Kun lapsesi on poissa isyysrahajaksojen ajan, maksua ei tältä ajalta peritä.

Jos lapsesi aloittaa tai lopettaa varhaiskasvatuksessa kesken kuukauden, sen kuukauden maksusta laskutetaan joko 25 %, 50 %, 75 % tai 100 % sovitusta kuukausimaksusta, jolloin käytettävissäsi on prosenttiosuutta vastaava varhaiskasvatustuntien määrä.

Sovittujen tuntien ylitykset:

Mikäli toteutuneet (sekä varatut että käytetyt) tunnit ylittävät laskutuksen perusteena olevan sovitun kuukausittaisen tuntimäärän, perheeltäsi laskutetaan se taulukon mukainen kuukausimaksu, johon varattu/käytetty tuntimäärä sijoittuu.

    Jos peräkkäisiä maksuluokan ylityksiä on kaksi, maksua tarkistetaan ylitysten mukaisesti seuraavan kuukauden alusta.

    Jos lapsesi on poissa ennalta varatun varhaiskasvatuspäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun varhaiskasvatuspäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.

Irtisanominen:

Kun lapsesi jää pois hoidosta, muista irtisanoa varhaiskasvatuspaikka kirjallisesti. Tällä varmistat sen, että myös varhaiskasvatuksen laskutus katkeaa oikeaan aikaan. Irtisanominen tehdään pääasiallisesti eDaisyssä (https://kitee.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin). Jos tarvitset paperisen lomakkeen, saat sen varhaiskasvatuspaikasta tai voit  tulostaa lomakkeen tämän sivun alareunasta. Palauta paperinen lomake varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalle.

Tilapäinen varhaiskasvatus (korkeintaan 3 pvää/kalenterikuukausi):

Kokoaikainen varhaiskasvatus: 22 e/pvä/lapsi
Osa-aikainen varhaiskasvatus: 16 e/pvä/lapsi

 

 

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA