Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen varhaiskasvatuspalvelujen järjestelyt ja laskutus kesäaikana

Kiteen varhaiskasvatuspalvelujen järjestelyt ja laskutus kesäaikana

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta, mikäli lapsi on ollut hoidossa koko toimintavuoden 1.8 – 31.7. Kesäaikana, 1.6 – 31.8.2020 on käytössä ylimääräinen maksuhyvitys, mikäli lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi - kolme kuukautta ja mistä on ilmoitettu etukäteen kesäajan hoitotarpeen kartoituksen yhteydessä erillisellä lomakkeella ja DaisyNetissä. Ylimääräinen hyvitys ei estä seuraavan toimintavuoden 12. kuukauden (heinäkuu) maksuttomuutta. Hyvitysaika voi alkaa tai päättyä perheiden tilanteen mukaan myös kesken kuukauden 1.6. – 31.8.2020 välisenä aikana.  

Jos hyvitysaika alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden varhaiskasvatusmaksu peritään kyseiseltä kalenterikuukaudelta varattujen ja todellisten käytettyjen hoitotuntien mukaan. Hyvityksen saa käyttämättömistä tunneista. 

Myönnetyn kunnallisen varhaiskasvatuspaikan käyttämättä jättäminen ei oikeuta Kelan maksamaan lastenhoidon tukeen. Tukea voi hakea vain, jos varhaiskasvatuspaikka on irtisanottu. Mikäli varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti, uusi hoitopaikka on haettava kuten varhaiskasvatuspaikka muutoinkin 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.

Lapsen varhaiskasvatusmaksun hyvitykseen oikeuttava poissaolo on ilmoitettava DaisyNettiin poissaolomerkinnällä 15.5.2020 mennessä, sekä kesähoidon tarvekartoituslomakkeella, joka tulee palauttaa 15.5.2020 mennessä lapsen hoitopaikkaan. Tämän jälkeen ilmoitettu kesäajan poissaolo ei oikeuta hyvitykseen. 

Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Nelli Koskinen, p.0401050241, nelli.koskinen@kitee.fi 

Liituvärikyniä vierekkäin pystyssä pöydällä.

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute