Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen kaupunginjohtajan tiedotustilaisuus kaupungintalon henkilöstölle 8.1.2020

Kaupunginjohtajan henkilöstöinfossa 8.1.2020 kysymyksiä ja keskustelua

Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen piti 19.12.2019 antamansa ennakkotiedon mukaisen infotilaisuuden kaupungintalon henkilöstölle keskiviikkona 8.1.2020. Tilaisuudessa puhuivat myös kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Pentti Mähönen (joka toimi puheenjohtajana kaupunginhallituksen 19.12.2019 kokouksessa) sekä selvitystyöryhmän puheenjohtaja Marko Koskinen. Paikalle oli kutsuttu kaupungintalon henkilökunta ja pääluottamusmiehet. Aikaa oli varattu myös kuulijoiden kysymyksille. 

Kaupunginjohtaja Auvinen pyysi puheenvuorossaan anteeksi kaikilta, jotka ovat kokeneet tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti ja kertoi pyrkivänsä korjaamaan toimintaansa jatkossa. Hän myös ilmoitti osallistuvansa kahdenkeskisiin sovitteluihin, jos niihin koetaan olevan tarvetta. Auvinen totesi, ettei hän ole tietoisesti tai tarkoituksellisesti toiminut epäasiallisesti ketään kohtaan, mutta hän ottaa vakavasti työntekijöiden tuntemukset. Hän toivoi käytöksestään jatkossa suoraa ja välitöntä palautetta, mikäli tarvetta on.

Kaupunginjohtaja kertoi kiinnittävänsä jatkossa erityistä huomiota henkilöstön työhyvinvointiin. Hänen mukaansa valmisteilla oleva kaupungin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma tehdään valmiiksi ja palautejärjestelmä laaditaan.
Auvinen kertoi myös, että kesän ja syksyn aikana on käyty keskustelua hänen eläköitymisensä ympärillä. Kaupunginjohtaja totesi, että hän jatkaa työssään normaalisti ja ilmoittaa eläköitymisaikeistaan työnantajalle hyvissä ajoin.

Marko Koskinen esitteli selvittelytyöryhmän tutkimat neljä pääkohtaa ja kertoi työryhmän tulleen Laura Pekin tekemässä ilmoituksessa tulokseen, että asia ei täytä tunnusmerkkejä epäasiallisesta kohtelusta. Mitä hallintohenkilöstön tekemään kirjelmään tulee, ulkopuolisen selvittelijän tekemän selvityksen mukaan epäasiallisen kohtelun tunnusmerkistön täyttävää toimintaa on havaittu. Selvitystyöryhmä suosittaa, että hallitus miettisi keinoja tiedonkulun parantamiseksi työntekijöiden ja luottamushenkilöstön välillä. Koskinen kertoi selvitystyöryhmän todenneen, että kollektiivina kaupunginhallitus ei kuitenkaan ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan kaupungin ylimpänä työnantajan edustajana eikä jättänyt tarkoituksellisesti reagoimatta epäasialliseen kohteluun. Lisäksi edellä olevien perusteella selvitystyöryhmä on sitä mieltä, että kaupunginhallitus ei ole laiminlyönyt työturvallisuuslain velvoitteita.

Pentti Mähönen valotti prosessin kokonaisuutta ja pahoitteli aikatauluista johtuvaa selvittelyn pitkää kestoa. Hän kertoi kaupunginhallituksen ottaneen tilanteen vakavasti heti ympäristölautakunnalta tulleen selvityspyynnön jälkeen. Hallintohenkilökunnan ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta upposi selvitystyöryhmän aineistoon, mutta tuotiin erillisenä hallituksen käsittelyyn 19.12.2019. Kaupunginjohtajan kanssa tehdyn sopimuksen Mähönen totesi olevan perustellusti salainen.

Tilaisuudessa käytiin avointa ja rakentavaa keskustelua ja todettiin, että siitä saatiin runsaasti eväitä toimintojen kehittämiseen.

Kiteen kaupungintalo kuvattuna talvisena päivänä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute