Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijoiden tekemät päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivulla päätöksentekoa seuraavana perjantaina klo 9.00 alkaen tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olo ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen. 

Poikkeuksena viranhaltijapäätökset, jotka annetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaan julkipanon jälkeen. Julkipano toimitetaan ilmoittamalla päätöksen antamisesta Kiteen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kiteen kaupungin verkkosivuilla.

Tästä julkaistuihin viranhaltijapäätöksiin