Vesiensuojelu ja jätevedet

Vesiensuojelu ja jätevedet

Vesiensuojelun tavoitteena on vesien hyvä tila, jota heikentävät merkittävimmin yhdyskuntien, teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden päästöt. Haitalliset muutokset näkyvät luonnontilaisten vesistöjen vähenemisenä, vesiluonnon monimuotoisuuden pienenemisenä sekä vesistöjen pilaantumisena. Kalakantojen muutokset, rantojen umpeen kasvaminen ja levien ilmestyminen ovat tutuimpia merkkejä vesistön tilan heikkenemisestä.