Vahinkokorvaukset

Riista- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot
 

Suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista voit hakea korvausta. Ilmoita vahingosta maaseutupalveluihin. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tarkastettava vahinko, jotta korvausta voidaan myöntää. Korvausta voidaan maksaa, mikäli korvaussumma ylittää 170 euroa vuodessa. 

Korvausta haetaan lomakkeella 131 kunnan maaseutuviranomaisen arvioimasta vahingosta. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja
 

Lisätietoja:


Riistavahinkolaki 105/2009

Petovahingoista Maaseutuviraston sivulla
Hirvivahingoista Maaseutuviraston sivulla

131 Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus petoeläimen aiheuttamien viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen korvaamiseksi

Ohje petovahinkojen ilmoittamisesta ja korvaamisesta pdf


Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta ELY-keskuksesta rahoitettujen harvinaisten eläinten maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheuttamista vahingoista. Esimerkkinä valkoposkihanhien tai kurkien aiheuttamat vahingot kasvustoille. Tässä lomake, jolla voit hakea korvausta 

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen korvausten hakuaika on muuttunut ja päättyy jo 31.12.2018! 

 
Mikäli haluat palauttaa korvaushakemuksen maaseututoimistoon, toimita hakemus viimeistään 19.12.2018, olemme loppuvuoden lomalla. 31.12.2018 asti hakemuksia voi toimittaa suoraan Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. 
Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausten hakumenettelyä on nopeutettu niin, että avustushakemuksia käsitellään nyt kahtena eri ajankohtana, aiemman yhden sijaan. Korvauksia haetaan 
ELY-keskuksilta pääsääntöisesti vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä. Näin valtaosa korvauksista saadaan maksettua vahingonkärsijöille noin puoli vuotta aiemmin kuin aikaisempina vuosina.