Työllistäminen

Kaupunkilisä yrityksille


Kaupunkilisän ehdot ovat seuraavat:

1. Kaupunki maksaa tukea yritykselle, joka palkkaa kokeilun aikana kiteeläisen pitkäaikaistyöttömän henkilön vähintään 18 h/vko työsuhteeseen. Tukea myönnetään pitkäaikaistyöttömästä henkilöstä, joka on Kiteen kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla.

2. Tukea maksetaan palkkakulujen (palkka+työnantajan sivukulut) ja TE-hallinnon maksaman palkkatuen erotus. Tuki voi kuitenkin olla palkkatuen kanssa enintään 50 % palkkakuluista, osatyökykyisen työntekijän kohdalla 100 % palkkakuluista.

3. Kokeilu on määrärahasidonnainen. Mikäli kokeiluun osoitettu 10 000 euron määräraha loppuu, tukea ei enää myönnetä.

4. Tuki voi olla korkeintaan 600 euroa/kk/työntekijä, max. 6 kk.

5. Mikäli työllistämistuki vaikuttaa alentavasti palkkatuen määrään, työllistämistukea vähennetään.

6. Mikäli työsuhde keskeytyy, niin työllistämistukea maksetaan vain siltä ajalta, kun työnantaja maksaa työntekijälle palkan. Yksittäisten työpäivien tuen määrä lasketaan kaavalla tuen määrä jaettuna 21,5 työpäivää.

Kaupunkilisä yrityksille -hakulomake

Ota yhteyttä

Työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, puh. 040 105 1018, arja.mielonen@kitee.fi