Tilastotietoa

Tilastoa Keski-Karjalan maataloudesta


Valtakunnalliset maataloustilastot löydät maataloustilastot.fi -sivulta
 

Tilastovuosi 2018 alustava      
         
  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yht./
 keskim.
Tilalukumäärä       304            118           150            572   
Peltoa ha    9 928         4 801        9 038        23 767   
Peltopinta-ala/tila      32,7           40,7          60,3           41,6   
Peruslohkojen lkm    4 961         1 895        2 876         9 732   

 

Tilastovuosi 2017        
         
  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä/
 keskim.
Tilalukumäärä        309          119         153             581   
Peltoa vilj. ha     9 942       4 815       9 051      23 808   
Peltopinta-ala/tila       32,2          40,5            59,2            41   
Peruslohkojen lkm 5 056 1 945 2 984 9 985
Maidontuottajia 31.12.    65      18      46    129
Maitoa meijeriin /kunta 16 631 436 5 041 545 14 037 440 35 710 421
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
7 445 502 3 754 635 7 360 837

18 560 974

         
Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 64 18 46 128
Muu nautakarjatalous, 26 16 17 59
Sikatalous     5 5
Muu kotieläintalous 9 4 6 19
Viljanviljely 84 33 24 141
Puutarhatuotanto 23 14 3 40
Muu kasvituotanto 98 31 52 181
Muu tuotanto tai toiminta 5 3   8
yhteensä 309 119 153 581

 

Tilastovuosi 2016        
         
  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä/
 keskim.
Tilalukumäärä        312           121            152             585   
Peltoa vilj. ha     9 919        4 789         9 079        23 781   
Peltopinta-ala/tila       31,8           39,6            59,7            40,7   
Peruslohkojen lkm 4 750 1 825 2 916 9 491
Maidontuottajia km          76             22              50             148   
Maitoa meijeriin /kunta 17 752 617 5 631 285 14 485 818 37 869 730
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
7 839 372 3 835 139 7 483 836 19 158 347

 

Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 71 19 47 137
Muu nautakarjatalous, 29 19 16 64
Sikatalous     5 5
Muu kotieläintalous 9 4 6 19
Viljanviljely 82 35 26 143
Puutarhatuotanto 22 14 3 39
Muu kasvituotanto 89 27 48 164
Muu tuotanto tai toiminta 8 2   10
yhteensä 310 120 150 581


Tilastovuosi 2015

  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä / km
Tilalukumäärä 316 123 156 595
Peltoa vilj. ha 9 983 4 821 9 087 23 891
Peltopinta-ala/tila 31,6 39,2 58,3 40,2
Peruslohkojen lkm 5 049 1 928 2 992 9 969
Maidontuottajia km 79 24 52 155
Maitoa meijeriin
/ kunta
17 956 553 6 018 127 14 978 942 38 953 622
Maitoa tilaa kohti 227 298 231 466 288 057 251 314
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
7 091 821 3 515 184 6 969 004 17 576 009

 

Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 79 23 50 152
Muu nautakarjatalous, 28 15 16 59
Sikatalous     5 5
Muu kotieläintalous 8 4 7 19
Viljanviljely 86 37 24 147
Puutarhatuotanto 20 14 3 37
Muu kasvituotanto 83 25 47 155
Muu tuotanto tai toiminta 6 2   8
yhteensä 310 120 152 582