Strategia

Kiteen kaupunkistrategia 2017 - 2021, luonnos

Kiteen kaupunkistrategia on valmistunut luonnosvaiheeseen. Kiteen kaupungin strategiatyöryhmä on työstänyt strategiaa kokouksissaan 20.9. ja 9.10. Näiden kokoontumisten lisäksi Kiteen kaupungin johtoryhmä on kokoontunut 4.10. ja 6.10. 
 
Strategian luonnosmateriaalit ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Kuntalaiset voivat antaa luonnoksesta mielipiteensä 11.10. – 25.10. www.kitee.fi/strategia Anna mielipide täällä
 
Kiteesalissa 31.10. kello 17 pidettävässä kuntalaistilaisuudessa esitellään kuntastrategialuonnosta ja kuntalaisten siitä antamia kommentteja. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus antaa mielipiteitä ja ne kirjataan tilaisuudessa.
 
Kaupunkistrategiaa valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä 26.10. ja siinä huomioidaan strategialuonnoksesta esitetyt, eri tilaisuuksissa esitetyt kommentit.
 
Kaupunginhallitus käsittelee 6.11.2017 Kiteen kaupunkistrategian 2017 – 2021 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy sen 13.11.2017.

Kiteen kaupunkistrategialuonnos
Kiteen kaupunkistrategian taustamateriaalit

Kiteen kaupungin strategia 2017 - 2021

Ihmisiä pyydettiin kertomaan Kiteestä kolme hyvää ja kolme kehittämisen kohdetta. 10.9. päättyneeseen kyselyyn tuli vastauksia 230.

Strategiaa valmistelemaan ja jatkotyöstämään valittiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kaupunginvaltuuston pj. Sinikka Musikka
kaupunginhallituksen pj. Esa Lahtela
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen
talous- ja hallintojohtaja Minna Kuusela-Hurskainen
tekninen johtaja Ari Jumppanen
sivistysjohtaja Pekka Hirvonen
kaupunginhallituksen jäsenet:
Mari Eskelinen-Mäki
Paula Tolvanen
Osmo Pirhonen
Sanna Halttunen
Jasmin Pyöriäinen
pääluottamusmies Niilo Hirvonen, Akava-Juko (varaedustaja pääluottamusmies Mirja Tuunanen, Jyty)
Työryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Satu Juntunen.


Strategiatyöryhmä kokoontuu seuraavasti:

ke 20.9. kello 16.30, kyselyn tuloksien esittely ja painopisteiden valinta
ma 9.10. kello 8.15
to 26.10. kello 16.30
 
Valtuuston iltakoulu aiheena strategia
to 12.10. kello 17

Kuntalaistilaisuus 31.10.

Kaupunginhallitus käsittelee strategiaa 6.11.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian 13.11.