Strategia

Kiteen kaupunkistrategia 2017 - 2021

Kaupunginhallitus käsitteli 6.11.2017 Kiteen kaupunkistrategian 2017 – 2021 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 13.11.2017.
 

Kiteen kaupungin strategia 2017 - 2021

Ihmisiä pyydettiin kertomaan Kiteestä kolme hyvää ja kolme kehittämisen kohdetta. 10.9. päättyneeseen kyselyyn tuli vastauksia 230.

Strategiaa valmistelemaan ja jatkotyöstämään valittiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kaupunginvaltuuston pj. Sinikka Musikka
kaupunginhallituksen pj. Esa Lahtela
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen
talous- ja hallintojohtaja Minna Kuusela-Hurskainen
tekninen johtaja Ari Jumppanen
sivistysjohtaja Pekka Hirvonen
kaupunginhallituksen jäsenet:
Mari Eskelinen-Mäki
Paula Tolvanen
Osmo Pirhonen
Sanna Halttunen
Jasmin Pyöriäinen
pääluottamusmies Niilo Hirvonen, Akava-Juko (varaedustaja pääluottamusmies Mirja Tuunanen, Jyty)
Työryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Satu Juntunen.


Strategiatyöryhmä kokoontui ke 20.9., ma 9.10. ja to 26.10. 

Johtoryhmä kokoontui 4.10. ja 6.10. 
 
Valtuuston iltakoulut pidettiin to 12.10. ja ma 30.10. 
 
Kuntalaiset voivat antaa luonnoksesta mielipiteensä 11.10. – 25.10.

Kuntalaistilaisuus 31.10.
 
Kaupunginhallitus käsitteli strategian 6.11.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 13.11.