Sosiaali- ja potilasasiamies

PTV-sisältö

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä.


Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli.


Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon tai asuntoasioihin liittyvät asiat.

PTV-sisältö

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.


Potilasasiamies neuvoo, miten menetellään, kun potilas tai hänen omaisensa on tyytymätön annettuun hoitoon tai henkilökunnalta saamaansa kohteluun. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.


Potilasasiamiehellä on neuvova ja puolueeton rooli. Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota yksittäisissä tapauksissa kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sosiaaliasiamies

Puhelinasiointi

 • Sosiaali- ja potilasasiamies
 • Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

  • Sosiaaliasiamiehen puhelinaika
  • Maanantai 09.00 - 11.30
  • Tiistai 09.00 - 11.30
  • Keskiviikko 09.00 - 11.30
  • Potilasasiamiehen puhelinaika
  • Maanantai 09.00 - 14.00
  • Tiistai 09.00 - 14.00
  • Keskiviikko 09.00 - 14.00
  • Torstai 09.00 - 14.00
  • Perjantai 09.00 - 14.00

Palvelupaikat

PTV-sisältö

Potilasasiamies

Puhelinasiointi

 • Sosiaali- ja potilasasiamies
 • Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

  • Sosiaaliasiamiehen puhelinaika
  • Maanantai 09.00 - 11.30
  • Tiistai 09.00 - 11.30
  • Keskiviikko 09.00 - 11.30
  • Potilasasiamiehen puhelinaika
  • Maanantai 09.00 - 14.00
  • Tiistai 09.00 - 14.00
  • Keskiviikko 09.00 - 14.00
  • Torstai 09.00 - 14.00
  • Perjantai 09.00 - 14.00

Palvelupaikat

Sivu arviointi ja palaute