Rakennustarkastukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset
 

Rakennustyön aikana suoritettavista katselmuksista ja tarkastuksista sekä aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. On tärkeää, että katselmukset suoritetaan ajallaan, joten muistathan sopia katselmuksista riittävän ajoissa.

Katselmukset suorittaa rakennustarkastaja Henri Asikainen p. 040 105 1217.

Katselmusten ajankohdat

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa  on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja

Sijainnin merkitseminen 

Pohjakatselmus, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu-  ja/tai louhintatyöt on suoritettu

Sijaintikatselmus, kun perustuksen laudoitus ja raudoitus on tehty

Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä

Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty

Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty

Osa loppukatselmus, kun jokin rakennuksen osa otetaan käyttöön ennen rakennuksen valmistumista

Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja pihamaan järjestely on suoritettu eikä rakennusta ole vielä otettu käyttöön