Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta. Peruskoulu käsittää luokat 1-9 ja se on tarkoitettu ikäluokalle 7-16 v.

Perusopetusta järjestetään Kiteen kaupungissa yli 1000 oppilaalle Arppen, Hutsin, Kesälahden ja Puhoksen kouluissa. Niiden toiminnasta vastaavat rehtorit/koulunjohtajat.

Perusopetuksessa tehdään myös vahvaa kehittämistyötä eri hankkeiden kautta. Käynnissä ovat mm. perusopetuksen laatutyön kehittäminen, perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen, koulutuksellinen tasa-arvo, koulukerhotoiminnan pilotointi ja vakiinnuttaminen, Osaava- ja Comenius -hankkeet.

Oppilaiden osallisuutta edesautetaan ja vahvistetaan perusopetuksen kaikissa yksiköissä toimivien oppilaskuntien kautta. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisemistä ja varhaista puuttumista varten kaikissa yksiköissä noudatetaan KiVa koulu -toimintamallia.


 

 

 

Lukuvuoden 2018-2019 työpäivät

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät
kokouksessaan 20.12.2017 § 109:

 • lukuvuosi alkaa torstaina 09.08.2018
 • syysloma on viikolla 42 (ma 15.10. - su 21.10.2018)
 • syyslukukausi päättyy perjantaina 21.12.2018
 • joululoma on ajalla 22.12.2018 - 06.01.2019
 • kevätlukukausi alkaa maanantaina 07.01.2019
 • talviloma on viikolla 10 (ma 04.03. - su 13.03.2019)
 • pääsiäinen pe 19.04. - ma 22.04.2019
 • vappu ke 01.05.2019
 • helatorstai to 30.05.2019
 • lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2019

Pöytäkirjanote sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 § 109.

Lukuvuoden 2018-2019 työpäivät.

 

 

 

 

 

Lukuvuoden 2017-2018 työpäivät

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2017-2018 työpäivät
kokouksessaan 26.01.2017 § 6:

 • lukuvuosi alkaa tiistaina 15.08.2017
 • syysloma on viikolla 42 (ma 16.10. - su 22.10.2017)
 • syyslukukausi päättyy torstaina 21.12.2017
 • joululoma on ajalla 22.12.2017 - 01.01.2018
 • kevätlukukausi alkaa tiistaina 02.01.2018
 • talviloma on viikolla 10 (ma 05.03. - su 11.03.2018)
 • pääsiäinen on 30.03. - 02.04.2018
 • lisäksi vapaapäiviä ovat itsenäisyyspäivä ke 6.12.2017, vappu ti 01.05.2018 ja helatorstai 10.05.2018
 • lukuvuosi päättyy lauantaina 02.06.2018.

Liite lukuvuoden 2017-2018 työpäivistä sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.01.2017 § 6

 

 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään ja se perustuu opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Valtioneuvosto päättää tuntijaosta.

 

Kiteen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma (käytössä vielä 8. - 9. lk)

Kiteen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 01.08.2016 alkaen

Opetussuunnitelma - Arviointi

Opiskeluhuolto - muutos opetussuunnitelmaan

Kiteen kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kiteen kaupungin perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

 

 

Suosituskoulut

Kunta osoittaa oppivelvollisille ja muuta tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Oppilaat käyvät pääsääntöisesti lähikoulua, joka määräytyy oppilaaksiottoalueiden perusteella.
Kiteen kaupungin perusopetuksen oppilaaksiottoalueet / lähikoulun nimeäminen 1.8.2013.

Vetoomus oppilaaksiottoalueen muuttamiseksi Tasapään ja Himon suunnalla ja siihen kuuluva karttaliite.

On myös mahdollista hakea muuhunkin kouluun, tällöin oppilaan huoltaja vastaa koulukuljetuksesta.
Kouluun tulemisen hakulomake löytyy tästä.

Oppilaan koulunkäynnin alkamisen lykkääminen ja oikeus 11 vuotiseen oppivelvollisuuteen. Hakulomake löytyy tästä.


 

 

 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Niistä voit lukea tarkemmin täältä.

 

 

 

Kiteen Vanhempainyhdistys ry

 

Vanhempainyhdistyksen esite löytyy täältä.

 

 

 

Koulukuljetus

Koulukuljetusten periaatteet löydät täältä.

8.9.2016 § 64 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta löytyvät täältä.

Maksuton koulukuljetus järjestetään 1-2 -luokan oppilaille, joilla koulumatka on yli 3 km sekä 3-6 -luokan ja 7-9 -luokan oppilaille, joilla koulumatka on yli 5 km.

Oppilaat otetaan koulukyytiin kuljetusreitin varrelta. Kotoa haetaan vain, jos matka sieltä kuljetusreitin varteen on 0-2-luokkalaisella yli 1,5 km, 3-6-luokkalaisella yli 2 km ja 7-9-luokkalaisella yli 3 km.

Koulukuljetus/yhteishuoltajuus sekä hakemuslomake.

Liikennöintiopas sisältää koulukuljetuksiin liittyvää tärkeää tietoa oppilaille, huoltajille ja kuljettajille.

Koulukuljetusten vastuuhenkilö on sivistysjohtaja Pekka Hirvonen puh. 040 105 1137, pekka.hirvonen(a)kitee.fi.

Kiteen kaupungin koululaiskuljetukset 15.8.2017 - 2.6.2018
(päivitetty 7.9.2017)


Koulukuljetuskyselyn tulokset löytyvät täältä.

 

 

Kouluruokailu

Perusopetus järjestää terveellisen, tarkoituksenmukaisen, ohjatun ja täysipainoisen kouluruokailun. Oppilaille tarjotaan maksuton kouluateria jokaisena koulupäivänä. Kouluruokailussa opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä ruokakulttuuria.

Koulujen ruokalistat löydät täältä: http://www.kitee.fi/koulut

 

 

Koulujen historia

Kiteen koulujen historia

Kesälahden koulujen historia - päivitys tulossa

 

 

 

Toimintapaikat 2016-2017

•    Kiteen taajamassa Arppen koulukeskuksessa
•    Kesälahden koululla Poukkuluoson talossa yhdessä esiopetuksen leikkitoiminnan kanssa
•    Puhoksen koululla esiopetuksen leikkitoiminnan yhteydessä

Hutsin koulun iltapäivätoimintaa järjestää Kiteen ev.lut seurakunta Kiteen seurakuntatalolla.

Toiminnan sisältö ja tavoitteet

• iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää perusopetuksessa olevalle 1- 2. luokan ja niille oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, turvallinen iltapäivä, joka sisältää ohjattua ja vapaata toimintaa
• iltapäivätoiminta on osa perusopetusta, jolloin tarvitaan tiedonsiirtoa kouluun/koulusta iltapäivätoimintaan
• iltapäivätoiminnan aikana on mahdollisuus läksyjen tekoon, lepohetkeen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntisopimus 2017-2018 (pdf)

Hakemus 2017-2018 (pdf)

Irtisanominen (pdf)

Maksuperusteet 1.8.2016 alkaen (pdf)

Lomake iltapäivätoiminnan läsnäolojen ilmoittamiseen (pdf)

Lue lisää iltapäivätoiminnasta 2016-2017 (pdf)

Tiedote huoltajille 2016-2017 (pdf)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma  2016-2017 (pdf)

 

 

Ota yhteyttä

Sivistyskeskus, Kiteentie 25, 82500 Kitee
sivistys.kirjaamo(a)kitee.fi

Sivistysjohtaja Pekka Hirvonen
puh. 040 105 1137
pekka.hirvonen(a)kitee.fi

Hallintosihteeri Riitta Hannonen                        
puh. 040 105 1102                                           
riitta.hannonen(a)kitee.fi