Nuorten kesätyö

Kesätyöseteli


Kiteen kaupunki maksaa 150 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren 1.3. - 31.8.2017 välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 päiväk­si.  Nuoren tulee olla kiteeläinen 15 - 19-vuotias/v.1998 syntynyt. Nuori saa kesätyösetelin, kun täyttää 15 vuotta 31.12.2017 mennessä (v. 2002 syntyneet).

Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä. Työantaja voi olla myös yksityinen henkilö.

Palkkauksessa tulee noudattaa vähintään valtakunnallisen "Tutustu työ-elämään ja tienaa" -mallin ehtoja. Kertakaikkinen palkka on vähintään 350 € (lomaraha sisältyy palkkaan), työpäivien määrä on 10. Päivittäinen työaika on 6 h. Tutustumisjaksolta maksettavan palkan perusteella työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut: työeläkevakuutusmaksun (ei alle 17 v.), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- (ei alle 17 v.) ja sosiaaliturvamaksut. Palkasta on myös pidätettävä työeläkevakuutusmaksu (ei alle 18 v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (ei alle 17 v.).  Työsopimuksessa tulee mainita, että kyse on em. mallin mukaisesta työsuhteesta. Työnantajien tulee huomioida, että joillakin sopimusaloilla Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukainen palkka on suurempi kuin 350 €.

15 v. täyttäneen työaika voi olla 6-8h/päivä. Nuoren, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, on työaika enintään 7 h/päivä.


Työnantaja palauttaa kesätyösetelin liitteineen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 30.9.2017. Kaupungin tuki 150 € maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle 4 viikon kuluessa.

Palautusosoite: Kiteen kaupunki, työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, Kiteentie 25, 82500 Kitee.

Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen. Nuorella työntekijällä tai hänen huoltajallaan on oikeus pyynnöstä saada selvitys työsuhteen ehdoista.

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, p. 040 105 1018
arja.mielonen@kitee.fi.

Setelien haku
Kesätyöseteleitä on jaossa Kiteen yhteispalvelupisteellä (os. Kiteentie 25), auki arkisin kello 8.00 - 15.00. ja Kesälahden kirjastossa olevassa yhteispalvelupisteellä (os. Pyhäjärventie 3), auki arkisin kello 9.00 - 15.00. Yläkoululla ja lukiossa jaetaan opojen /ryhmänohjaajien sopimalla aikataululla.

Varaa kuvallinen henkilökortti tai ajakortti mukaan!

Tutustu työelämään ja tienaa, Taloudellinen tiedotustoimisto

Laki nuorista työntekijöistä, Finlex
Työsopimuslaki, Finlex
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, Finlex
Apua palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä, Palkka.fi-palvelu
Nuorten työntekoa koskevia pelisääntöjä selvennetään, KT-Kuntatyönantajat 26.4.2012
Nuoret työntekijät, Työsuojeluhallinto
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot, Työsuojeluhallinto

Tapaturmavakuutus on työnantajalle pakollinen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, jos työnantajan teettämien työpäivien määrä ylittää 12 päivää kalenterivuoden aikana.

Ota yhteyttä

Työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, puh.040 105 1018, arja.mielonen@kitee.fi