Nuorten kesätyö

Kesätyöseteli


Nuorelle

Kiteen kaupunki maksaa 250 € työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren 1.3. - 31.8.2018 välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 työpäiväk­si. Nuoren tulee olla kiteeläinen 15 - 19-vuotias/v. 2003-1999 syntynyt. (Riittää, että täyttää 15 vuonna 2018.)

Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä.

Kesätyöseteleitä on jaossa Kiteen yhteispalvelupisteellä (os. Kiteentie 25), auki arkisin kello 8.00 - 15.00. ja Kesälahden kirjastossa olevassa yhteispalvelupisteellä (os. Pyhäjärventie 3), auki tiistaisin, keskiviikkona ja torstaina kello 9.00 - 15.00. Yläkoululla, lukiossa ja ammattioppilaitoksella seteleitä jaetaan opojen /ryhmänohjaajien sopimalla aikataululla.

Varaa kuvallinen henkilökortti tai ajokortti mukaan!

 

Työantajalle

Palkkauksessa tulee noudattaa vähintään valtakunnallisen "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin ehtoja. Kertakaikkinen palkka on vähintään 450 € (lomaraha sisältyy palkkaan) ja työpäivien määrä on 10 työpäivää. Tutustumisjaksolta maksettavan pal­kan perusteella työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut: työeläkevakuutus­maksun (ei alle 17 v.), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- (ei alle 17 v.) ja sosiaaliturvamaksut. Palkasta on myös pidätettävä työeläkevakuutusmaksu (ei alle 17 v.) ja työttömyysvakuutusmaksu (ei alle 17 v.). Työsopimuksessa tulee mainita, että kyse on em. "Tutustu työ­elämään ja tienaa" -mallin mukaisesta työsuhteesta.

Työnantajien tulee huomioida, että joillakin sopimusaloilla "Tutustu työelämään ja tienaa" -mallin mukainen vähimmäispalkka on suurempi kuin 450 €.

15 v. täyttäneen työaika voi olla 6-8h/päivä. Nuoren, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, on työaika enintään 7 h/päivä.

Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen. Nuorella työn­tekijällä tai hänen huoltajallaan on oikeus pyynnöstä saada selvitys työsuhteen ehdoista.

Työnantaja palauttaa kesätyösetelin liitteineen kaupungin työllisyyskoordinaattorille työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 30.9.2018. Kaupungin tuki 250 € maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle neljän viikon kuluessa. Kesätyösetelin maksatusta voi hakea myös sähköisesti osoitteesta: www.miunpalvelut.fi

 


Nuorelle yrittäjälle

Vuonna 2018 kesätyöseteliä kokeillaan myös nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Setelin 250 € tuen voivat saada 15-19-vuotiaat kiteeläiset nuoret, jotka työllistävät itsensä yrittäjänä 1.3.-31.8.2018 välisenä aikana ja jotka ovat oikeutettuja kesätyöseteliin.

Kesätyösetelin maksatusta varten ei edellytetä Y-tunnusta, mutta kaupunki suosittelee sen hankkimista sekä yrittäjyyskoulutukseen osallistumista, esimerkiksi 4H-yrittämisen tai Nuori Yrittäjyys -ohjelman kautta.

Yrittäjän tulee täyttää lakisääteiset velvollisuudet ja huolehtia verojen maksamisesta. Y-tunnuksella toimivilta edellytetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämistä. Ilman Y-tunnusta toimivat nuoret ilmoittavat kalenterivuoden aikana kertyneet tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa.

Nuoren yrittäjän tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä Kiteen kaupungin työllisyyspalveluihin täytetty kesätyöseteli ja sen liitteenä koonti laskutetuista tahoista, esimerkiksi kopiot kuiteista. Yrittäjän tulee laskuttaa vähintään kahta erillistä tahoa. Koonnissa on eriteltävä laskutetut tahot. Kaupungin tuki, 250 euroa, maksetaan palautuneesta setelistä neljän viikon kuluessa.

Nuoren yrittäjän linkkivinkit:

4H-yrittäjyys: https://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/4h-yrityksen-perustaminen/
Nuori Yrittäjyys –ohjelma: https://nuoriyrittajyys.fi/nuorelle/
Paikallinen yritysneuvonta: http://www.keti.fi/

Ketin yrittäjyysneuvoja Katariina Eskelinen, 040 140 7505, katariina.eskelinen@keti.fi


Kesäsetelien palautusosoite:

Kiteen kaupunki, työllisyyskoordinaattori Katja Asikainen, Kiteentie 25, 82500 Kitee tai sähköisesti www.miunpalvelut.fi

 

Lisätietoja:

Työllisyyskoordinaattori Katja Asikainen, 040 105 1181, katja.a.asikainen@kitee.fi

 

Tutustu työelämään ja tienaa, Taloudellinen tiedotustoimisto

Laki nuorista työntekijöistä, Finlex
Työsopimuslaki, Finlex
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, Finlex
Apua palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä, Palkka.fi-palvelu
Nuorten työntekoa koskevia pelisääntöjä selvennetään, KT-Kuntatyönantajat 26.4.2012
Nuoret työntekijät, Työsuojeluhallinto
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot, Työsuojeluhallinto

Tapaturmavakuutus on työnantajalle pakollinen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, jos työnantajan teettämien työpäivien määrä ylittää 12 päivää kalenterivuoden aikana.

Ota yhteyttä

Työllisyyskoordinaattori Katja Asikainen, puh. 040 105 11 81, katja.a.asikainen@kitee.fi

Työllisyyssihteeri Arja Mielonen, puh.040 105 1018, arja.mielonen@kitee.fi