Miten voin vaikuttaa?

Mitä voit tehdä, jos joku asia mietityttää/harmittaa tai haluat antaa palautetta (ruusuja ja risuja) toiminnasta?

Tästä pääset palautesivulle

Katso Kiteen kustannusrakenne Kuntaliiton sivuilta. Tästä pääset palveluun

Kuntakohtaisia tilastotietoja visuaalisessa muodossa Kuntaliiton sivuilla. Tästä pääset palveluun

Ota kantaa ja vaikuta

Kansalaisaloite.fi -sivusto

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella
•ehdotetaan uutta lakia
•muutosta olemassa olevaan lakiin tai
•olemassaolevan kumoamista

Lausuntopalvelu.fi -sivusto

Lausuntopalvelu.fi tarjoaa mahdollisuudet pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Palvelussa voivat julkaista lausuntopyyntöjä kaikki julkishallinnon viranomaiset. Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa lausuntoja.

Otakantaa.fi -sivusto

Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Nuortenideat.fi -sivusto

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti osallistua ja vaikuttaa asioihin. Palveluun voi tulla mukaan kuntia, kouluja, järjestöjä ja nuorten vaikuttajaryhmiä, joiden yhteyshenkilöt toimivat nuorten tukena ideoiden eteenpäin viemisessä.

Vaalit.fi -sivusto

Oikeusministeriön vaalisivusto.

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

eTarkkailija

Tarkkailija on karttapohjainen tietopalvelu, jonka avulla voit seurata oman elinympäristösi tai muiden alueiden tapahtumia. Palvelussa voit määrittää itseäsi kiinnostavat aihepiirit ja hankkeet tai rajata tiedonhaun tiettyyn alueeseen. Tämän jälkeen Tarkkailija tiedottaa sinua aina kun uutta tietoa kiinnostuksen kohteistasi on saatavilla. Tarkkailija kerää sisältöä eri toimijoiden verkkopalveluista, nyt jo yli 400 sivustolta.

eHarava

Tarvitsetko ideoita ja lisätietoja suunnitteluusi? Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, jonka avulla voit kerätä näppärästi tietoa ympäriltäsi. Palvelu edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä suunnittelussa ja toimii myös vaikkapa asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä, jatkuvana palautekanavana ja monipuolisena inventoinnin työkaluna.