Meijerinrannan vanha mylly

Kiteen Meijerinrannan myllyrakennuksen kunnostaminen yleishyödylliseen käyttöön


Hankkeen toteutusaika on 1.12.2010 - 31.12.2014.

Hanke on valmistunut.

Hankkeen tavoitteena oli saada rakennus kunnostettua vastaamaan ulkonäöltään mahdollisimman lähelle alkuperäistä rakennusta. Lisäksi on tarkoituksena oli kunnostaa tällä hetkellä Osuuskunta ItäMaidon käytössä oleva kylmävaraston myymälätila nykyisten määräysten mukaiseksi ja rakentaa kylmävaraston ulkopuoli vastaamaan myllyrakennuksen vanhaa osaa.
Hankkeen tuloksena toivotaan, että meijerinalueen vetovoimaisuus paranee yritysten, paikallisten ja matkailijoiden silmissä.

Hankkeen ohjausryhmä seurasi hankkeen toteutumista.

Rakentamisen aikataulu
•    Hanke käynnistyi 2011
•    Hankkeen kilpailutus oli kesällä 2013
•    Myllyrakennuksen kunnostaminen alkoi lokakuussa 2013
•    Osuuskunta ItäMaidon myymälätilat olivat valmiina tammikuun lopussa 2014
•    Myllyrakennuksen ulkotyöt tulee olla valmiit 30.6.2014

Hankkeen kustannukset
Hyväksytty kustannusarvio on 402 000 euroa,  josta EAKR ja valtion osuus on 300 000 euroa ja kaupungin osuus 102 000 euroa. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 457 039 €, josta EAKR hyväksymiä rakentamiskustannuksia 425 961 euroa, siihen saatiin EAKR ja valtion avustusta 317 767 € ja kaupungin osuutta 108 194 €. Kokonaisuudessa hankkeen lopullisista kustannuksista kaupungin kulut olivat 139 272 €. Myymälätilan rakentaminen  oli Osuuskunta ItäMaidon oma hanke.

Rakentamiseen kuuluvat osa-alueet
Rakennuksen asiakirjojen täydentäminen, salaojitus, perusmuurin vesi- ja routaeristys, perustusten halkeamien korjaus, valmiuksien rakentaminen kaukolämmölle ja valokuidulle, varasto-osan julkisivulevyn korjaus ja ohutrappaus, rakennuksen vesikaton peruskorjaus ja osittainen uusiminen, kylmävaraston katon kaltevuuden muutos yhteneväiseksi vanhan osan katon kanssa, yläpohjan eristys, ulko-ovien uusiminen, ikkunoiden kunnostaminen, tuulikaapin rakentaminen sekä  invaluiska,  Invaluiskan  rakentamisella varauduttiin myllyrakennuksen myöhempiin tarpeisiin.

Toteuttavat tahot  

Suunnittelijat
•    Rakennesuunnittelu YTK Oy, Leo Räsänen
•    LVIA-suuunnittelu Insinööritoimisto Jormakka Oy
•    Sähkösuunnittelu EV-Sähkö Oy

Urakoitsija
•    Rakennus Hannonen Oy