Rakennusvalvonnan lupa-asiakirjat ja maksut

Rakennusvalvonnan lupa-asiakirjat ja maksut

Rakennusvalvonnalle tehtävissä lupa- ja ilmoitusmenettelyissä hakijan on esitettävä tiettyjä selvityksiä, joiden määrä vaihtelee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen. Rakennusvalvonnan yleisimmät lomakkeet ja asiakirjat löytyvät alla olevasta valikosta sekä myös lupa/ilmoitustyyppien välilehdiltä.

Rakennusvalvonta perii maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan hyväksytyn rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisia maksuja toimenpiteiden tarkastus- ja valvontatehtävistä. Kiteen rakennusvalvontaviranomaisen voimassa oleva taksa on hyväksytty ympäristölautakunnassa 30.11.2016 § 107. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet taksa on tullut voimaan 1.1.2017.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA