Luonto ja ympäristö

Tervetuloa Kiteen kaupungin luonnosta ja ympäristöstä kertoville sivuille!


                                Oriveden järvimaisema

Kitee on tunnettu kauniista ja monipuolisesta luonnostaan. Alue kuuluu korkokuvaltaan ja maisemallisesti kolmeen eri maisema-alueeseen; Suur-Saimaan seutuun, Pohjois-Karjalan järviseutuun ja Laatokan-Karjalaan. Jakajana toimii toinen Salpausselkä pitkällä reunamuodostumajaksollaan, joka erottaa Kesälahdella Puruveden ja Pyhäjärven laajat vesialueet toisistaan.

Kiteetä voidaan hyvin luonnehtia Pohjois-Karjalan harjujen kunnaksi, sillä toisen Salpausselän reunamuodostumat ja niihin liittyvät harjualueet hallitsevat kunnan yleisilmettä. Kunnan eteläosalle-Kesälahdelle- ominaisia piirteitä taas ovat suuret järvet, Salpausselän selänteet ja tasanteet, harjut ja särkkämuodostumat sekä rantojen loivat, kumpareiset pinnanmuodot.

Kaunista pelto-, perinne- ja luonnonmaisemaa voi nähdä Kiteen itäisen sisääntuloreitin varrella Kiteenlahdessa. Tämä seutu on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kunnan arvokkaimmat alueet liittyvät kuitenkin vesistöihin. Kiteenjärven ympäristö on Pohjois-Karjalan vanhimpia asutusalueita, jonka maisemapiirteissä tuntuu vahvana Laatokan Karjalan vaikutus. Topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä ja kasvillisuus rehevää.  Rikkaat suurvedet - Puruvesi, Orivesi, Karjalan Pyhäjärvi sekä Piimäjärvi - laskevat vetensä Vuoksen kautta Laatokan eteläosaan ja itäpuoliset vesistöt Kiteenjokea pitkin Laatokan luoteisosaan. Suur-Saimaa, johon Orivesi ja Puruvesi kuuluvat, on Suomen runsassaarisin järvi. Puruveden luonnonkauniit maisemat ja kirkas vesi ovat tehneet siitä suositun loma-asutusseudun ja vapaa-ajanviettoalueen.

Vesistöjä Kiteellä on noin 472 km2 ja rantaviivaa yli 1000 kilometriä. Erityisen paljon rantaa on kunnan etelä- ja länsiosissa Pyhäjärvellä, Puruvedellä ja Orivedellä.

Ota yhteyttä

Ympäristöpäällikkö Marketta Lintinen
puh. 040 105 1216
marketta.lintinen(a) kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee