Luonto ja luonnon virkistyskäyttö

Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö

Kiteellä on runsaasti erilaisia luontokohteita. Voit retkeillä järvillä, soilla, harjuilla, kulttuurimaisemissa ja Karjalan lehtokeskuksen vaihtelevissa metsissä. Monet kohteista ovat luonnonsuojelullisesti hyvin arvokkaita, joten muista oikeutesi ja velvollisuutesi luonnossa kulkiessasi.

Aluen maisemia luonnehtivat Salpausselät, harjut, suuret järvet ja rehevät lintukosteikot, pellot, lehdot  sekä riuttavuoret. Linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan rikas seutu tarjoaa mainiot puitteet myös  luontoharrastukselle.

Tarkempaa tietoa Kiteen ja koko Keski-Karjalan arvokkaista luonto- ja maisemakohteista löydät Keski-Karjalan Luonto ry:n julkaisemasta "Luontoretkelle Karjalan kunnaille"-oppaasta. Opasta on saatavissa kirjakaupoista.

Yllä kuva Karjalan Pyhäjärvestä.