Kesälahden koulu 1-9

Ajankohtaista

 

19.-23.2.2018  kansainvälisyys-viikko

2.3.2018 taksvärkkipäivä 7.-9. luokilla

5.-9.3.2018 talviloma

Tervetuloa Kesälahden kouluun!

 

Kesälahden koulu on 1.-9.-luokkien yhtenäiskoulu ja se sijaitsee Kiteen eteläpuolen kaupunkitaajamassa. Kirjasto palvelee koulun yhteydessä. 

Koulumme tehtävä, tavoitteet ja toiminta-ajatus perustuvat seuraaviin asioihin:

 • kestävät moraaliset arvot, erityisesti rehellisyys
 • vastuullisuus yksilönä, yhteisössä ja ympäristössä
 • suvaitsevaisuus
 • tasa-arvo

Oppilaat osallistuvat koulun asioiden käsittelyyn. Osallistuva oppilaskunta onkin yksi koulun tärkeistä voimavaroista.

Kansainvälisellä toiminnalla on koulussamme pitkä historia ja viimeisen kahden lukuvuoden aikana olemme olleet mukana Erasmus+ -hankkeessa sekä pidämme aktiivisesti yhteyksiä ystävyyskouluumme Saksan Bogenissa. Koulumme on myös mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa -kouluohjelmassa.

Myydään
Kesälahden koulun käytöstä poistettu 4 harmonia, 2 kitaraa ja 4 opetustaululaatikkoa opetustauluineen.
Poistetut tavarat Metsola-kiinteistössä (opetustaululaatikot ja 1 harmoni) ja Kesälahden vanhalla palotalolla (3 harmonia ja kitarat).
Tavarat myydään siinä kunnossa, kuin ne tällä hetkellä ovat ja siitä paikasta, jossa niitä tällä hetkellä säilytetään.

Tavaroiden näyttö pääsääntöisesti ke 14.2.18 klo 13.30.-15.30.
Palotalon osalta näytön sopiminen Pekka Saikkonen, 040 105 2209 ja Metsola-kiinteistön osalta Juha Repo, 040 105 2206.

Ostotarjoukset jätetään ke 21.2.2018 klo 15 mennessä osoitteella

Kesälahden koulu/tarjous
koulusihteeri Heini Multanen
Pyhäjärventie 3
59800 Kesälahti
tai
heini.multanen@kitee.fi

 


 

 

 

 

 

 

  

Henkilökunta

 

Rehtori Aine Luokka Puhelinnumero
Konttinen-Miinalainen Lilja     040 105 2102
       
Luokanopettaja      
Ahokas Katja venäjä 1 040 105 2117
Nousiainen Sisko kotitalous 2 040 105 1121
Haverinen Kati musiikki 3 040 105 1125
Luukkainen Leila vastuuopettaja, musiikki 4 040 105 2121
Konttinen-Miinalainen Lilja rehtori 5 040 105 2102
Muhonen Jaana liikunta 6 040 105 2109
Tolvanen Anu luokanopetus, tekstiilityö, kuvataide    
       
Aineenopettaja Aine Luokanvalvoja  
Puumalainen Tarja historia, yht.kuntaoppi, uskonto, terveystieto, maantieto 7 040 105 2122
Helynen Juha matematiikka, fysiikka, kemia 8                      040 105 2204
Liimatta-Passi Päivi äidinkieli ja kirjallisuuus, ilmaisutaito, biologia 9 040 105 1050
Karjalainen Tarja saksa   040 105 2006
Korjus-Kiviaho Sari englanti, ruotsi   040 105 2116
Mikkonen Anu opinto-ohjaus   040 105 2105
Palo Jorma tekninen työ   040 105 0446
040 105 2113 (TN-luokka)
Hyvönen Markku tietotekniikka   040 105 1119
Vuomajoki Kirsi ortodoksinen uskonto   050 536 4427
       
       
Erityisopettajat      
Marjamaa Eila erityisopetus 1-6 Pienryhmä 040 105 1302
Kurki-Joensuu Katariina erityisopetus 7-9 Pienryhmä 040 105 2106
       
Koulunkäyntiohjaajat      
Ikonen Ann-Mari      
Laukkanen Mari      
Mujunen Raili      
       
Koulusihteeri      
Multanen Heini     040 105 2104


Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kitee.fi

 

 

  

Oppilaskunta

Kesälahden koulussa toimii 1.-6. -luokkien sekä 7.- 9. -luokkien oppilaskunnat. Hallitukseen jokainen luokka valitsee edustajansa. Oppilaskunta järjestää vuosittain esim. taksvärkkikeräyksen, konvia, teemapäiviä jne. Oppilaskunnan ohjaajana vuosiluokilla 7.- 9. toimii Jorma Palo ja vuosiluokilla 1.-6 Eila Marjamaa.

Tukioppilaat

Koulussamme on ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjaamaa tukioppilastoimintaa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tukioppilaat ovat 8. - 9. -luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilaiden alkeis- ja jatkokoulutuksen järjestää MLL:n Pohjois-Karjalan piiri.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat perehdyttävät uusia oppilaita kouluun, järjestävät ohjelmaa 7. luokkalaisten ryhmäyttämispäivään, pitävät päivänavauksia ja järjestävät teemapäiviä ja -viikkoja. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Päivi Liimatta-Passi.
 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTAKERHO parillisen viikon tiistaina klo 13-14
Katja Ahokas, liikuntasali
1.-6. -luokkalaisille
Monipuolista liikuntaa ulkona ja sisällä.

VENÄJÄ-KERHO
Leila Luukkainen, luokka nro 5
joka maanantai klo 13-14
parittoman viikon keskiviikko klo 13-14
Tutustutaan Venäjän kulttuuriin ja kieleen askartelun, pelien ja leikkien, animaatioiden ja musiikin avulla.
1.-6. luokkalaisille

KOKKIKERHO, Martat
keskiviikkoisin klo 17-19, kotitalousluokka
1.-3. luokka parillisen viikon keskiviikko
4.-6.- luokka parittoman viikon keskiviikko
Leivontaan, ruoan laittoon ja muuta kokkaukseen liittyvää toimintaa

PARLAMENTTIKERHO
alkaa ma 8.1.2018 kerran viikossa tammi-huhtikuu
Tarja Puumalainen, historian luokka
6.-9. -luokkalaisille
Kerhossa keskitytään ajankohtaisten asioiden seuraamiseen. Pääpäino on yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

 
 

 

Välipala tarjotaan kerhoa ennen niille oppilaille, joilla on ollut kuusituntinen koulupäivä

 

 

 

 

Järjestyssäännöt

 

Poissaolot

Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle, luokanopettajalle tai muulle opettajalle.

Poukkuluoso-talo 040 105 2112 (vuosiluokat 1 - 6)

Puruvesi-talo 040 105 2111 (vuosiluokat 7 - 9)

Kanslia 040 105 2104

Luvan enintään viiden päivän poissaoloon pätevästä syystä myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja. Pidempiin poissaoloihin lupa on anottava kirjallisesti rehtorilta.

poissaolohakemus 1-6        poissaolohakemus 7-9

 

 Kouluterveydenhoitaja Anni Lappalainen 013 330 2841
anni.lappalainen(a)siunsote.fi

Vastaanotto Aurinko-talossa, huone 6
Terveydenhoitaja on paikalla yleensä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Ajan varaaminen etukäteen suositeltavaa.
Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse ja Wilma-viestillä.


Ajanavaraus
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app
15.1.2017 alkaen ajanvaraukset numerosta: 013 330 2841

..

 

 

 

 Kansainvälinen toiminta

 

Koulumme opetussuunnitelmassa opetuksen eräs painopistealue on kansainvälisyys. Yhteistyö venäläisen Sortavalan koulu no 3:n ja virolaisen Varstu Keskkoolin kanssa alkoi 1980-luvun lopulla. Koulujen välillä on toteutettu useita leirikouluja ja luokkaretkiä.

Koulumme oli mukana Socrates-projektissa vuosina 1995 - 1998, jolloin käynnistyi yhteistyö kreikkalaisen Naoussan koulun ja saksalaisen Bogenissa sijaitsevan Veit Höser Gymnasiumin kanssa. Kolmen koulun yhteistyö oli hyvin aktiivista ja oppilas- ja opettajavaihtoja toteutettiin useita.

Socrates-projektin päättymisen jälkeenkin leirikouluvierailuja on järjestetty sekä Kreikkaan että Saksaan. Ystävyyskouluyhteistyö ja leirikouluvaihto on ollut säännöllistä etenkin saksalaisen koulun kanssa. Bogenin koulun oppilaat ovat olleet leirikoulussa Kesälahdella mm. vuosina 2001, 2004 ja 2014. Kaikilla kerroilla on tehty yhteinen matka myös Sortavalan ystävyyskouluun. Kesälahden koulun oppilaat ovat edellisen kerran vierailleet Bogenissa v. 2003, 2006, 2011 ja 2013.

Kesälahden koulun aktiivisesta kansainvälisestä toiminnasta on osoituksena se, että v. 1999 - 2014 on toteutettu 17 leirikoulu- tai luokkaretkimatkaa ystävyyskoulujen välillä. Koulumme kansainvälinen toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain yhteydenpitoon ystävyyskouluihin. Lukuvuoden 2006 - 2007 alussa koulumme liittyi kestävän kehityksen kansainväliseen ENO - Environment Online -verkkokouluun. Keväällä 2011 koululla työskenteli tsekkiläinen Comenius-apuopettaja.

Lukuvuosina 2012-2014 olimme mukana kahdeksan maan yhteisessä Comenius-hankkeessa. Syyskuusta 2014 alkaen Kesälahden koulu koordinoi uutta Erasmus+ -hanketta. Uuden hankkeen kumppanusmaita ovat Saksa, Slovenia, Espanja, Unkari ja Tsekit.

 

 

 

 Koululaiskuljetukset
 


KOULUKURAATTORI Marjo Toropainen 013 330 5345

- voit varata ajan soittamalla tai Wilman kautta
- voit pyytää huoltajaa tai opoa varaamaan sinulle ajan
- voit tulla myös ilman ajanvarausta
- tavattavissa Pyhäjärvi-talon matematiikan luokassa

TIISTAISIN klo 9-15


KOULUPSYKOLOGI Anne Piitulainen 013 330 5330

- voit varata ajan soittamalla tai Wilman kautta
- voit pyytää huoltajaa tai opoa varaamaan sinulle ajan
- ottaa vastaan Kesälahti-talon 3. kerroksessa

MAANANTAISIN klo 9-15

  
  

 

Ota yhteyttä

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen

Puh. 040 105 2105

Sähköposti anu.mikkonen@kitee.fi   

Käyntiosoite Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

 

Oppilaanohjaus Kesälahden koulussa

Oppilaanohjaaja on koulussa oppilaita varten. Yhteistyö huoltajien, koulun henkilökunnan, yritysten, oppilaitosten ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on keskeinen osa ohjaustyötä. Ohjauskeskusteluihin ovat tervetulleita myös huoltajat. 

Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea

 • nuoren kasvua ja kehitystä
 • opiskelutaitoja
 • itsetuntemusta
 • jatko-opintoihin suuntautumista

Oppilaanohjaaja tutustuttaa nuoria työelämään, ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lukuvuoden 2017-2018 keskeisiä tapahtumia

Työelämään tutustumista (TET) on Kesälahden koulussa lukuvuonna 2017-2018 seuraavasti:

 • 7. luokalla yksi päivä/oppilas oman koulun keittiöllä
 • 8. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 12 eli 19.-23.3.2017
 • 9. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 44 eli 30.10-3.11.2017

Valinnaisaineita valitaan kevättalvella 6. ja 7. luokkalaisten kanssa uuden opetussuunnitelman tarjonnasta. Koteihin ja oppilaille lähetetään tietoa valinnaisuuden vaihtoehdoista kevättalvella.

Yhteishaku on tänä vuonna 20.2.-13.3.2018. Haku tehdään koulussa opo-tunnilla tai yhdessä oppilaanohjaajan kanssa.  Yhteishausta tiedotetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella, Wilman kautta ja 9.luokkien vanhempainillassa.

Oppilaiden kanssa tehdään lukuvuoden aikana oppilaitos- ja yritysvierailuja Kiteelle, Joensuuhun ja Savonlinnaan. 

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen on toistaiseksi Kesälahden koululla 2-3 päivänä viikossa, muina päivinä Arppen koululla.

 

Linkkejä jatko-opintojen suunnittelua varten

Lähiseudun jatko-opintopaikkoja

Lukio-opintoja

Ammatillisia opintoja

Kansanopistoja

Ammatillista erityisopetusta

 

Tietoa ammateista, koulutuksista ja hakemisesta koulutuksiin

https://opintopolku.fi/wp/fi/

http://kunkoululoppuu.fi/

http://ammatinvalinta.fi/

 

Ammatinvalintatesti

https://www.mol.fi/avo/

 

 

 

 

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston ja Oppismistutkimuksen keskuksen yhteistyön tuloksena.

Kesälahden koulu on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu -toiminnassa. Koululla on nimetty toimintaa koordinoiva sekä kiusaamistapauksia selvittelevä KiVa-tiimi. Tiimiin kuuluvat alakoululla Katja Ahokas ja Anu Tolvanen, yläkoululla Tarja Puumalainen.

www.kivakoulu.fi

 

 

 

 Koulujen välipala alkaa maanantaina 18.1.2016.

Välipalaan on oikeutettu oppilaat niinä päivinä, kun koulupäivän pituus on kuusi tuntia. Välipalalla on tarjolla näkkäriä, levitettä ja maitoa. Välipala on koulun ruokasalissa klo 13 välitunnilla. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 

RuokalistaTodistus erityisruokavalion tarpeesta

 

Ilmoitus kasvisruokavalion yms. tarpeesta

Yhteystiedot


Rehtori Lilja Konttinen-Miinalainen 040 105 2102
Vastuuopettaja Leila Luukkainen 040 105 2121

Kanslia Heini Multanen 040 105 2104

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen 040 105 2105

Opettajat (1-6)  040 105 2112 alakerta, 040 105 2118 yläkerta
Opettajat (7-9) 040 105 2111 

Kouluterveydenhoitaja Anni Lappalainen 013 330 2841
Koulukuraattori Marjo Toropainen 013 330 5345
Koulupsykologi Anne Piitulainen 013 330 5330

Koulun osoite: Pyhäjärventie 6c
                        59800 KESÄLAHTI (luokat 1-6)

                        Pyhäjärventie 3
                        59800 KESÄLAHTI (luokat 7-9)