Jätehuolto

Jätehuolto

 

Jätehuollon järjestäminen

Jätteiden keräys ja kuljetus

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Myös niiden kiinteistöjen, joille aikaisemmin on myönnetty vapautus järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, on tullut velvoite liittyä tähän järjestelmään viimeistään 1.1.2006.

Jätteenkuljetuspalveluja Kiteellä järjestävät:

    Lassila & Tikanoja Oyj, os.Puhoksentie 15, 82500 Kitee
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570, 050 527 8060

    Kiteen Jätehuolto Oy, os. Sumpputie 1, 82500 Kitee
    nettisivut: www.kiteenjatehuolto.fi, sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
    puh. 0400 418 011

Jätehuoltomääräykset

Kiteen kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta, joihin voi tutustua sivun alareunassa olevasta linkistä.

Kiteen kaupungille on laadittu uudet jätehuoltomääräykset, jotka ovat olleet nähtävillä ja niiden käsittely on vireillä.

Jätteiden käsittelystä perittävät maksut

Jätteiden käsittelystä Kiteen kaupunki perii jätelaissa ja jäteverolaissa tarkoitettua käsittelymaksua. Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Kiteen kaupungin jätemaksutaksa on tarkistettu vuosittain vastaamaan jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia.

Vuoden 2018 jätemaksutaksaan voi tutustua sivun alareunassa olevasta linkistä.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka

Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla toimii yhdyskuntajätteen (sekajätteen) siirtokuormausasema, puhtaiden ylijäämämaiden ja pysyväksi jätteiksi luettavien rakennusjätteiden kaatopaikka sekä BioKymppi Oy:n biokaasutuslaitos. Siirtokuormausasemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:lle energiahyötykäyttöön.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla ovat:

 • hyötyjätteiden vastaanotto
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja
 • lumen läjitys.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka on avoinna arkisin ma - pe klo 8 - 16.00.

Yhteystiedot

      Sopensuon jätteenkäsittelypaikka, os. Puhoksentie 15, 82500 Kitee
      puh. 040 105 1231 tai 050 378 7570

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Otsikko: Yhteystiedot

     YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Mika Niskanen

  Kuntatekniikan päällikkö
  040 105 1204
  mika.niskanen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute