Ilmansuojelu

Ilmansuojelu

Yllä kuva Kiteen Lämpö Oy:n Selkueen lämpölaitoksesta

Ilman epäpuhtaudet ovat joko kaasumaisia tai hiukkasmaisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet pääasiassa teollisuuden, liikenteen, energiantuotannon tai lämmityksen yhteydessä. Epäpuhtaudet, pitoisuustasosta riippuen, vaikuttavat haitallisesti terveyteen ja luonnon hyvinvointiin.

Tärkeimmät ilman kuormittajat Kiteellä ovat energiantuotanto, liikenne, teollisuus ja talokohtainen lämmitys ja yleisimmät ilman epäpuhtaudet rikin- ja typen oksidit, hiukkaset sekä erilaiset hiilivedyt.

Suurimmat pistekohtaiset kuormittajat Kiteellä ovat Momentive Specialty Chemicals Oy, Surfactor Finland Oy, Stora Enso Wood Products Oy Ltd Kiteen saha sekä Kiteen Lämpö Oy.

Kiteen ilman laatua seurataan kuudessa pisteessä märkälaskeumamittauksin. Rikkiyhdisteet ovat peräisin lähinnä energiantuotannosta ja teollisuudesta, typpiyhdisteet liikenteestä ja maataloudesta sekä kiintoaineet teollisuudesta ja luonnosta itsestään.

Kiteen ilman laadun seurantatulokset löytyvät täältä.