Hutsin koulu 1-6

Tervetuloa Hutsin kouluun

Hutsin koulu valmistui vuonna 1987. Koulu sijaitsee aivan Kiteen keskustassa, mutta silti lähellä luontoa.
Hutsin koulussa on kuusi perusopetusryhmää käsittäen vuosiluokat 1-6. Lisäksi vuonna 2012 aloitti esikouluryhmä koulun alakerrassa. Koulurakennuksessa on kotiluokkien lisäksi tilat käsityötä varten. Koulussa on ruokala ja suuri liikuntasali.
Liikuntaympäristö onkin erittäin hyvä, sillä kaikki Hutsin urheilukeskuksen liikuntapaikat ovat aivan koulun vieressä.
 


 

 

 

 

 

 

Koulussamme on 6 päätoimista luokanopettajaa, kielten opettaja, erityisopettaja sekä 4 koulunkäyntiohjaajaa. Lisäksi meillä käy opetusta antamassa  tuntiopettaja.

 

Lukuvuoden 2018-2019 henkilökunta

Henna Halttunen-Anttonen

0504485410

1. lk

Eine Taskula

0504622881

2.lk

Ari Hakulinen

0504416821

3. lk

Anna-Maija Tikkanen

0503827483

4. lk

Kirsi-Marja Lötjönen

0504417058

5. lk

Anne Juvonen

0504417029

6. lk

Sari Kaustio

0504416029

englanti, ruotsi

Leena Suomalainen

0401051163

erityisopettaja

Kari Lauronen

 

musiikki, käsityö

Laura Ikonen

 

koulunkäyntiohjaaja

Anu Kirjavainen

 

koulunkäyntiohjaaja

Tuula Koskinen

 

koulunkäyntiohjaaja

Arja Nuutinen

 

koulunkäyntiohjaaja


 

 

 

Kouluterveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Anni Lappalainen käy koululla maanantaisin klo 9 - 15.

Hänen yhteystietonsa:
013 330 5302
anni.lappalainen@siunsote.fi

 

Koulupsykologi

Psykologi Anna Nuortimo käy koululla tiistaisin klo 9 - 13.

Hänen yhteystietonsa:
013-3305332
anna.nuortimo@siunsote.fi

Koulukuraattori

Koulukuraattori Arto Hernetkoski käy koululla torstaisin klo 9 - 12. 

Hänen yhteystietonsa:
013-3305345

arto.hernetkoski@siunsote.fi

Kaikkiin oppilashuollon työntekijöihin saa yhteyden myös Wilman kautta.

 

 

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskunnan hallitus aloitti toiminnan keväällä 2007. Hallituksessa on kaksi jäsentä kultakin luokalta. 1. luokan edustajat valitaan vasta kevätpuolella. Oppilaskunnan ohjaajavana opettajana toimii Sari Kaustio.

 

Kummitoiminta

Ekaluokalle tullessaan oppilaat saavat itselleen kummioppilaan 5. luokalta. Kummioppilas toimii pienempänsä kummina kahden vuoden ajan ennen kuin siirtyy yläkoulun puolelle. Yhteistä toimintaa järjestetään säännöllisesti. Kummisuhde on parhaimmillaan antoisa ja läheinen.


 

 

 


 

 

 

Koulun ja kodin yhteistyö

Koulun ja kodin välisen yhteistyön muotoja ovat mm. vanhempainillat, arviointikeskustelut sekä vanhempainryhmän toiminta.

Vanhempainillat
Vanhempainillat pidetään luokkatasoittain: 1. - 2.lk, 3. - 4.lk ja 5.- 6.lk.
Keväällä on yläkoulun opinto-ohjaajien järjestämä vanhempainilta 6. luokan huoltajille.

Arviointikeskustelut
Jokaisella luokalla pidetään arviointikeskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltajat ja luokanopettaja. Arviointikeskustelujen tavoitteena on arvioinnin lisäksi ohjata oppilaan oppimista, ohjata oppilasta tiedostamaan edistymistään ja auttaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan. Oppilaat tekevät ennen keskustelua itsearvioinnin, jota käytetään arviointikeskustelun pohjana.
Vuosiluokilla 1, 3, ja 4 marras- tammikuun välisenä aikana käytävä arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen.
Vuosiluokalla 5 pidetään tammi- helmikuun aikana väliarviointia täydentävä arviointikeskustelu.
Vuosiluokilla 2 ja 6 käydään ns. nivelvaihepalaverit pääsääntöisesti huhti- toukokuussa.

Vanhempainyhdistys

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana toimii Anu Eskelinen (anu@parkkosenmaatila.net)

Poissaolot

Poissaoloista on viipymättä ilmoitettava opettajalle. Ennalta tiedettyyn poissaoloon (esim. matka) on pyydettävä lupa. Jos poissaolo kestää korkeintaan viisi työpäivää, luvan antaa luokanopettaja ja pitempään kestävään poissaoloon rehtori.

Kouluun ei saa tulla kipeänä tai toipilaana. Sairastuneen on oltava poissa koulusta kunnes hän on ollut kuumeeton ja muuten oireeton vähintään vuorokauden.


 


 

 

 

Koululaisten iltapäivätoiminta

Seurakunnan järjestämä koululaisten iltapäiväkerho Iippanat kokoontuu Kiteen seurakuntakeskuksessa, Kappelintie 4.

Lapset ovat kerhossa koulun lukujärjestyksen ja hoidon tarpeen mukaan. Kerho on avoinna maanantai - torstai klo 13 - 17 ja perjantai klo 12 - 16.

Ryhmän koko on 20 lasta, pääasiassa 1-2 luokkalaisia. Kerhossa on kaksi lastenohjaajaa.

Ohjelmassa on rauhoittumista ja lepoa koulun jälkeen, vapaata leikkiä, liikuntaa, musiikkia ja käden töitä. Kerhossa on mahdollisuus läksyjen tekoon. Kerhossa tarjoillaan välipala.

Kerran viikossa kokoonnutaan yhteiseen hartaushetkeen.

Iltapäiväkerho on maksullinen. Kuukausimaksu on 50€/kk. Jos lapsi käy kerhossa alle 10 kertaa kuukaudessa, maksu on 30 €/kk.

Tiedustelut: Teija Puustinen, puh. 040 7391 886

Yhteystiedot

Hutsin koulu
Hutsintie 4
82500 Kitee


Rehtori
Anne Juvonen
0504417029 

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@kitee.fi