Hankkeet

Hankkeita, joissa olemme mukana:

KAJO-hanke (rekisteröidyille yhdistyksille)
1.1.2016 - 31.12.2018

KAJO-keskus -hankkeen tavoitteena on:

- Edistää työhönvalmennuksen ja työetsinnän keinoin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä sekä parantaa heidän ammatillista osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan

- Luoda työmahdollisuuksia välityömarkkinoille yhdistyksiin sekä parantaa yhdistyksien tarjoamien työllistymispalveluiden vaikuttavuutta

- Tukea maakunnan yrityksiä työllistämisessä

- Kehittää yhdistys- ja yritystyöllistämistä ja niiden käytäntöjä kumppanikuntien kanssa

- Kehittää maakunnan työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä

 

Työllistyvä Keski-Karjala -hanke
1.7.2015 - 31.12.2018

Tohmajärven kunta hallinnoi kaksivuotista Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa työllisyyshanketta "Työllistyvä Keski‒Karjala", jonka kuntakumppaneita ovat Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta. Hanke on alkanut lokakuussa 2015 ja päättyy joulukuussa 2018.

Hankkeen asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät keskikarjalaiset henkilöt, joiden työllistymistä hankkeessa edistetään ohjaamalla heitä työllistymistä edistäviin palveluihin kuten työkokeiluun, palkkatukityöhön, työvalmennukseen tai suorittamaan ammatillista-, täydennys- tai työvoimapoliittista koulutusta. Asiakkaita ohjataan myös avoimille työmarkkinoille.

Projektipäällikkö Heli Niemelä, heli.niemela@tohmajarvi.fi tai 040 105 4105

Projektityöntekijä Jenni Pölönen, jenni.polonen@tohmajarvi.fi tai 040 105 0450

 

Ohjaamo 2.0 -hanke (nuorille)

Ohjaamoiden tavoitteena on alle 30-vuotiaiden työllistymisen, koulutuksen ja osallisuuden edistäminen tarjoamalla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjaamo Kiteellä toimii Linkissä (Leipurintie 4). Yhteys nuorisotoimen kautta.

 

Pokalin työllisyyshanke
Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) työllisyyshanke
31.12.2018 saakka

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) työllisyyshanke on maakunnallinen liikunnan ja urheilun työllisyyshanke, joka tarjoaa maakunnan liikuntaseuroille ja muille yhdistyksille mahdollisuuden palkkatuella työllistämiseen. Työnantajina toimivat urheiluseurat, joiden valtuuttamina Pokali hoitaa palkkatukeen liittyviä asioita heidän puolestaan aina palkanmaksua myöten. Työntekijöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan ja edistetään työhönvalmennuksen ja työnetsinnän avulla.

Pokalin työllisyyshankkeen painopistealueet ovat

- palkkatukityöpaikkojen luominen maakunnan urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin,

- avoimille työmarkkinoille työllistymisen tukeminen ja edistäminen työhönvalmennuksen  ja työnetsinnän avulla,

- urheiluseuratyöllistämisen vaikuttavuuden parantaminen ja

- yritysyhteistyö ja työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta

Mikäli olet kiinnostunut urheiluseuratyöllistämisestä, ota yhteyttä:

Tarja Hakulinen, hankekoordinaattori, puh. 040 585 5597, tarja.hakulinen@pokali.fi  
Margaretha Kähäri, työhönvalmentaja, puh. 040 824 5449, margaretha.kahari@pokali.fi

 

Ota yhteyttä