Vanhusneuvosto

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ns. vanhuspalvelulaki, tuli voimaan 1.7.2013. Lain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto 2017-

Eläkeliiton Kiteen yhdistys

Salmelainen Pirjo, pj.

 

Kuronen Toivo

K-K:n Senioriopettajat

Ilvonen Ahti

 

Rotinen Sakari

Eläkeliiton Kesälahden yhdistys

Halttunen Kaija

Haverinen Vuokko

Kiteen eläkkeensaajat

Pirhonen Liisa

 

Havukainen Taisto

Kiteen Kristillisten eläkeliitto

Happonen Tuula

Malinen Sirpa

Kesälahden Rintamaveteraanit

Kupiainen Aimo

Luukkonen Keijo

Kiteen kansalliset seniorit

Muttonen Pentti

 

Holopainen Pentti

Kiteen Sotainvalidit

Raekorpi Kauko

 

Kuittinen Ritva

Kiteen rintamaveteraanit

Rinne Kalervo

 

Tiainen Sulo

Kiteen Sotaveteraanit

Silvennoinen Iivari

 

Hurskainen Kyösti

Sihteeri

Niskanen Tapio

 


Kiteen kaupungin vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa jo 26.6.2013. 

Vanhusneuvosto Liikuttaa -tapahtuma 25.5.2015.

Vanhusneuvosto Liikuttaa -tapahtuma 25.5.2015

 

Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat:


Kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2017 Pöytäkirja 1/2018
Pöytäkirja 2/2017 Pöytäkirja 2/2018
Pöytäkirja 3/2017 Pöytäkirja 3/2018
Pöytäkirja 4/2017 Pöytäkirja 4/2018


 

Lisätietoja

Vapaa-aikapäällikkö
Tapio Niskanen
Puh. 040 105 1189
tapio.niskanen(a)kitee.fi

Puheenjohtaja
Pirjo Salmelainen