Vahinkokorvaukset

Riista- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista.

Toimi näin, kun huomaat vahingon sattuneen:

 • Ilmoita vahingosta puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
 • Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon maastotarkastuksella. Voit osallistua tarkastukseen ja useimmiten läsnä on myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja
 • Palauta korvaushakemus viimeistään yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnista lomakkeella maaseutupalveluihin

Korvausten määrä

Viljelysvahingot:

 • Korvausta maksetaan, jos vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma ylittää 170 €/hakija/vuosi
 • Korvausta maksetaan menetetystä sadosta maaseutuviraston julkaisemien yksikköhintojen ja normisatojen perusteella
 • Korvauksissa käytettävät normisadot ja yksikköhinnat löydät täältä
 • Esimerkki: Vuonna 2017 säilörehun normisato Pohjois-Karjalassa 15 000 kg/ha, säilörehun yksikköhinta 0,04 €/kg

Eläinvahingot:

 • Korvausta maksetaan, jos eläin kuolee tai se joudutaan lopettamaan aiheutuneen vahingon takia
 • Korvausta voidaan maksaa myös eläimelle aiheutuneista eläinlääkintäkustannuksista
 • Korvausta voi saada menetetystä tuotosta eläimen tai hunajan käypään arvoon asti
 • Eläinvahinkojen korvauksessa käytettävät käyvät arvot löydät täältä

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot


Voit hakea korvausta ELY-keskuksesta rahoitettujen harvinaisten eläinten maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheuttamista vahingoista. Esimerkkinä valkoposkihanhien tai kurkien aiheuttamat vahingot kasvustoille. Naakan aiheuttamista vahingoista ei enää makseta korvausta, koska naakka on poistunut rauhoitettujen harvinaisten eläinten listalta 1.8.2018.

 

Toimi näin, kun huomaat vahingon sattuneen:

 • Ilmoita vahingosta puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella esim. vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai paikallisen ELY-keskuksen vastaavalle henkilölle.
 • Palauta korvaushakemus Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen vuoden loppuun mennessä. Jos kyseessä on loppuvuonna sattunut vahinko, joka pystytään todentamaan vasta seuraavan vuoden keväällä, palauta hakemus toukokuun loppuun mennessä.
 • Vahingon toteamisperusteena tulee esittää: 
  • maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta tai 
  • rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoista tai 
  • luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun tahon, jonka tieto perustuu tutkittuun 
  tietoon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien lintulajien yksilömääristä. 
  • kunnallisen eläinlääkintäviranomaisen tai petoyhdysmiehen lausunto eläinvahingoista ja sen aiheuttajasta 

Korvauksen määrä:

 • Maataloudelle aiheutuneet vahingot lasketaan Maaseutuviraston kasvilajien yksikköhinnoista ja normisadoista antamien määräysten perusteella niin, että avustuksen määrä lasketaan kolmen vahinkovuotta edeltävien yksikköhintojen ja normisatojen keskiarvona. Ympäristöministeriö toimittaa kolmen vuoden yksikköhintojen ja normisatojen keskiarvotaulukot ELY-keskuksiin ja maatalousviranomaisille vuoden loppuun mennessä. 
 • Ympäristöministeriön myöntämän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Avustuksia maksetaan vain suorista sadolle aiheutuneista vahingoista, eikä työkuluista aiheutuneita kustannuksia huomioida. Muita kuin maataloudelle aiheutuneita vahinkoja ei pystytä valtion tulo- ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa korvaamaan täysmääräisesti. 

 

 

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Vahinkokorvaukset

Sisältöjulkaisija

Katja Turtiainen

maaseutupäällikkö
040 105 1013
katja.turtiainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Anne Könönen

maaseutuasiamies
040 105 1036
anne.kononen@kitee.fi
Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

Jatta Paajanen

maaseutuasiamies
040 105 1017
jatta.paajanen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Minna Venäläinen

maaseutuasiamies
040 105 1038
minna.venalainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Toimipisteet ja aukioloajat

Kiteen toimipiste
Kiteen kaupungintalo, 2.kerros
Kiteentie 25, 82500 Kitee
Avoinna ma-pe klo 9-15

Rääkkylän toimipiste
Rääkkylän kunnanvirasto, 2.kerros
Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
Avoinna maanantaisin klo 9-15

Tohmajärven toimipiste
Tohmajärven kunnanvirasto
Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15

Asiakirjojen toimittaminen sähköisesti osoitteeseen maaseutu@kitee.fi
Toimita allekirjoitettu liite aina pdf-muodossa. Muista varmistaa sähköpostin perille tulo, mikäli et saa kuittausta. Sähköposti ei ole salattu, joten arkaluontoisia tietoja ei kannata lähettää.

Vipu - viljelijän verkkopalvelu

Sivu arviointi ja palaute