Tonttien ja kiinteistöjen kirjaus

Kiinteistönmuodostus ja lainhuuto


Lainhuudon hakeminen

Lainhuudon myöntämiseksi kutsutaan menettelyä, jossa merkitään julkiseen rekisteriin kiinteistön tai sen osan uusi omistaja. Ostamalleen tontille tai tontin määräalalle on ostajan haettava lainhuuto viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kaupanvahvistaja on vahvistanut kauppakirjan tai muun luovutuskirjan. Lainhuudon hakemisesta saa tarkempaa tietoa os. www.kirjaamisasiat.fi. Sivuilta löytyy myös lomake lainhuudon hakemista varten.

Kiinteistönmuodostus

Kun lainhuuto haetaan erottamattomalle määräalalle käynnistää lainhuudon myöntäminen kiinteistön muodostamisen. Määräalan ostajan ei tarvitse erikseen hakea maanmittaustoimitusta.

Kiinteistönmuodostuksesta saa lisätietoja maanmittauslaitoksen Internet-sivuilta.