Tilastotietoa

Tilastoa Keski-Karjalan maataloudesta


Valtakunnalliset maataloustilastot löydät maataloustilastot.fi -sivulta


Tilastovuosi 2016        
         
  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä/
 keskim.
Tilalukumäärä        312           121            152             585   
Peltoa vilj. ha     9 919        4 789         9 079        23 781   
Peltopinta-ala/tila       31,8           39,6            59,7            40,7   
Peruslohkojen lkm 4 750 1 825 2 916 9 491
Maidontuottajia km          76             22              50             148   
Maitoa meijeriin /kunta 17 752 617 5 631 285 14 485 818 37 869 730
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
7 839 372 3 835 139 7 483 836 19 158 347

 

Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 71 19 47 137
Muu nautakarjatalous, 29 19 16 64
Sikatalous     4 4
Muu kotieläintalous 9 4 6 19
Viljanviljely 82 35 26 143
Puutarhatuotanto 22 14 3 39
Muu kasvituotanto 89 27 48 164
Muu tuotanto tai toiminta 8 2   10
yhteensä 310 120 150 580


Tilastovuosi 2015

  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä / km
Tilalukumäärä 316 123 156 595
Peltoa vilj. ha 9 983 4 821 9 087 23 891
Peltopinta-ala/tila 31,6 39,2 58,3 40,2
Peruslohkojen lkm 5 049 1 928 2 992 9 969
Maidontuottajia km 79 24 52 155
Maitoa meijeriin
/ kunta
17 956 553 6 018 127 14 978 942 38 953 622
Maitoa tilaa kohti 227 298 231 466 288 057 251 314
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
7 091 821 3 515 184 6 969 004 17 576 009

 

Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 79 23 50 152
Muu nautakarjatalous, 28 15 16 59
Sikatalous     5 5
Muu kotieläintalous 8 4 7 19
Viljanviljely 86 37 24 147
Puutarhatuotanto 20 14 3 37
Muu kasvituotanto 83 25 47 155
Muu tuotanto tai toiminta 6 2   8
yhteensä 310 120 152 582

 

Tilastovuosi 2014

  Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Yhteensä / km
Tilalukumäärä 320 127 156 603
Peltoa vilj. ha 9 981 4 868 9 031 23 880
Peltopinta-ala/tila 31,2 38,3 57,9 39,6
Peruslohkojen lkm 5 022 1 991 3 014     10 027   
Maidontuottajia km 80 27 53 160
Maitoa meijeriin
/ kunta
 17 405 326    6 114 333 14 917 281 38 436 940   
Maitoa tilaa kohti     217 567        226 457        276 246     240 231   
Kuntien kautta
maksetut tuet eur
8 476 925 4 171 160 8 321 073 20 969 159   

 

Tilat tuotantosuunnittain Kitee Rääkkylä Tohmajärvi yhteensä
Lypsykarjatalous 81 29 55 165
Muu nautakarjatalous, 29 14 20 63
   josta emolehmätiloja 16 7 9 32
Sikatalous 0 0 5 5
Muu kotieläintalous 11 5 9 25
Viljanviljely 92 39 22 153
Puutarhatuotanto 22 16 5 43
Muu kasvituotanto 85 26 42 153
Muu tuotanto tai toiminta 5 0 0 5
yhteensä 325 129 158 612