Strategia

Kiteen kaupunkistrategia 2017 - 2021

Kiteen kaupunkistrategia on valmistunut luonnosvaiheeseen. Kiteen kaupungin strategiatyöryhmä on työstänyt strategiaa kokouksissaan 20.9. ja 9.10. Näiden kokoontumisten lisäksi Kiteen kaupungin johtoryhmä on kokoontunut 4.10. ja 6.10. 
 
Kuntalaiset voivat antaa luonnoksesta mielipiteensä 11.10. – 25.10. 
Kaupunkistrategiaa valmisteleva työryhmä kokoontui vielä 26.10.
 
Kiteesalissa 31.10. kello 17 pidetyssä kuntalaistilaisuudessa esiteltiin kuntastrategialuonnosta. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli 6.11.2017 Kiteen kaupunkistrategian 2017 – 2021 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 13.11.2017.

Kiteen kaupungin strategia 2017 - 2021

Ihmisiä pyydettiin kertomaan Kiteestä kolme hyvää ja kolme kehittämisen kohdetta. 10.9. päättyneeseen kyselyyn tuli vastauksia 230.

Strategiaa valmistelemaan ja jatkotyöstämään valittiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Kaupunginvaltuuston pj. Sinikka Musikka
kaupunginhallituksen pj. Esa Lahtela
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen
talous- ja hallintojohtaja Minna Kuusela-Hurskainen
tekninen johtaja Ari Jumppanen
sivistysjohtaja Pekka Hirvonen
kaupunginhallituksen jäsenet:
Mari Eskelinen-Mäki
Paula Tolvanen
Osmo Pirhonen
Sanna Halttunen
Jasmin Pyöriäinen
pääluottamusmies Niilo Hirvonen, Akava-Juko (varaedustaja pääluottamusmies Mirja Tuunanen, Jyty)
Työryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Satu Juntunen.


Strategiatyöryhmä kokoontuu seuraavasti:

ke 20.9. kello 16.30, kyselyn tuloksien esittely ja painopisteiden valinta
ma 9.10. kello 8.15
to 26.10. kello 16.30
 
Valtuuston iltakoulu aiheena strategia
to 12.10. kello 17
ma 30.10. valtuuston kokouksen jälkeen

Kuntalaistilaisuus 31.10.

Kaupunginhallitus käsittelee strategiaa 6.11.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian 13.11.